Landsbygdsnätverket
Collage med fyra bilder; braxen, id, mört och lake.

Artikelserie om smartfiskar

Smartfisk är ett uttryck myntat i Finland för underutnyttjade fiskarter. Det är fiskar som idag är bortglömda hos konsumenter men som har potential som livsmedelsprodukter.

I Sverige äter vi idag i huvudsak ett fåtal fiskarter. Det finns flera fiskar som vi skulle kunna äta mer av, men som idag oftast kastas tillbaka. I denna artikelserie kan du läsa om flera av dem. Dags att pröva något nytt på tallriken?

Braxen.

Brax istället för lax

I Sverige är braxen inte särskilt känd som matfisk men i äldre tider serverades den ofta. På 1700-talet ansågs kaviar gjord på braxenrom faktiskt till och med vara godare än rysk kaviar! I Finland är braxen fortfarande populär, främst då rökt.

Id.

Id – framtidens premiumfisk

De flesta konsumenter föredrar rovfiskar som lax och torsk, medan karpfiskar som exempelvis id ratas. Så har det inte alltid varit. Förr var id en viktig matfisk och skulle kunna bli det igen.

Id.

Siklöja - "Äter vi rommen måste vi äta fisken"

I Finland fiskar man siklöja för fiskens skull och löjrommen är en god biprodukt. I Sverige äter vi rommen men slänger fisken eller gör fiskmjöl av den. Det är ett slöseri med resurser och naturligtvis borde siklöjan användas till mat.

Lake.

Lake - en bortglömd delikatess

Trots att det är en välsmakande fisk som det finns gott om på flera håll i Sverige, finns det knappt någon marknad för lake. Jonny Ståhl från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund menar att efterfrågan på denna outnyttjade resurs måste öka och för det krävs samverkan.

Mört.

Mört – ingen skräpfisk?

Merparten av den fisk som vi äter är importerad och mängder av svensk insjöfisk, som mört, blir kräftbete istället för livsmedel. Men om det till exempel skulle bli krig och importen av fisk stryps skulle insjöfiskar kunna bli en kompletterande del av kosten. Det menar Örjan Östman vid SLU och Gustaf Almqvist vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult – en framtida matresurs

Svartmunnad smörbult är en främmande invasiv art i Sverige. Den riskerar att tränga undan annan fisk, men kan kanske också bli en resurs – som matfisk. I området kring Svarta havet, där arten ursprungligen kommer ifrån, är den ett vanligt inslag på menyn.