Landsbygdsnätverket
Kollage med olika innovationer

AKIS och EIP-Agri

Inom Landsbygdsnätverket arbetar vi med AKIS och innovationsstödet EIP-Agri. Här kan du läsa vad det innebär och hur vi jobbar med de olika delarna. Vi börjar med AKIS och längre ner hittar du mer om EIP-Agri.

Aktörer inom AKIS - kunskap och innovation för lantbruket

Vi som arbetar med kunskap och innovation inom lantbruk kan delas in i olika kategorier såsom branschorganisationer, föreningar, myndigheter, forskning och liknande. Vårt gemensamma mål är att stödja och göra nytta för lantbruksföretagen, som står i centrum av vårt arbete.

AKIS: Komplexa system med olika aktörer

AKIS är inte bara ett system, utan består av många system med en mängd aktörer. Perspektiven på AKIS kan variera beroende på hur man väljer att se på det – geografiskt, ämnesmässigt, utifrån en viss produktionsinriktning eller andra perspektiv.

Mångfald av aktörer och samarbeten

Poängen är att vi är många olika aktörer som bidrar med kunskap till lantbrukets utveckling på olika sätt. Vi arbetar alla tillsammans för att utveckla AKIS, och ingen enskild aktör styr över det. Genom att utveckla metoder för kunskapsöverföring, skapa plattformar och arenor för möten och kunskapsdelning, kan vi alla underlätta samarbetet och omsätta kunskap och forskningsresultat i praktisk nytta.

Nyheter och artiklar

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Målet är att uppmuntra dialog och att överföra kunskap och behov mellan praktik och forskning, så utveckling och innovation sker som bidrar till att öka lantbrukets produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft.

Genom workshops, seminarier och andra aktiviteter främjar AKIS kunskapsöverföring och bidrar till hållbart jordbruk inom EU. AKIS spelar en viktig roll för att uppnå EU:s mål inom livsmedelssäkerhet, miljöskydd och landsbygdsutveckling.

I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Insatserna i Strategisk plan som rör AKIS samordnas i Sverige gemensamt av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Agricultural Knowledge and Innovation Systems - se exempel på några av systemen

Klicka på bilderna för att se dem i detalj

Kapitel 5.

AKIS överblick

Kapitel 6.

Trädgårdnäringen

Kapitel 3.

Animalieproduktionen

Kapitel 4.

Företagsledning

Kapitel 1.

Rennäringen

Kapitel 2.

Geografiskt i Sverige

Mötesplats AKIS är en årlig nationell träff för alla som jobbar med utveckling och spridning av kunskap och innovation i svenskt lantbruk.

Träffen genomförs digitalt i mitten av mars. Då tar vi upp vad som händer i det svenska AKIS, och diskuterar vilka behov och utmaningar vi ska prioritera att arbeta med kommande år. På sidan kan du också se filmer om vad AKIS är.

Vill du veta mer?
Kontakta Jennie Cederholm Björklund, samordnare och innovationscoach på Landsbygdsnätverket, tel: 070-584 55 99

För att du ska få veta vad som händer inom AKIS finns det två smidiga sätt att hänga med.

»» Du kan prenumerera på AKIS nyhetsbrev.
Där får du veta mer genom artiklar, notiser och kalendern med viktiga datum. Intervjuer om godkända projekt inom EIP-Agri finns med bland mycket annat.

»» Följ oss på Linkedin! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sidan heter EIP-Agri och AKIS i Sverige.
På Linkedin uppdaterar vi löpande med nyheter om träffar, digitala möten, finansieringsmöjligheter, erfarenhetsgrupper och innovationsprojekt bland mycket annat.

EIP-Agri, eller Europeiska Innovationspartnerskapet, är ett EU-stödsystem som främjar innovation. Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.

Innovationsstödet i Stategiska planen ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. 525 miljoner kronor finns för åren 2023 – 2027.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om stödet och hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Där kan du också läsa om Stöd för att bilda en innovationsgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vår databas Godkända innovationsprojekt EIP-Agri finns en översikt av alla svenska innovationsprojekten som fått godkänt sedan 2014. Du kan söka på kategori, plats eller enskilt projekt.

Du som har en innovativ idé kan söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Innovationen ska ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innan du ansöker om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt kan du få stöd för att sätta samman en grupp. För att kunna söka stödet behöver du ha en idé till en innovation som har betydelse för jordbruk, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd för att bilda en innovationsgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innovationssupporten består av fyra personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av dem du vill kontakta utifrån expertområde. Alla fyra kan svara på generella frågor om innovationsstödet.

Du kan nå dem på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8.00 och 17.00 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05
Tjänstledig

Om du vill läsa mer om de enskilda innovationsprojekten går du till sidan Inspirerande innovationsprojekt.

Här lyfter vi fram ett antal artiklar om utvalda innovationsprojekt som är avslutade eller har kommit en bit på vägen. Läs och inspireras av entreprenörer som utvecklar sina tjänster och produkter för att stärka företagens konkurrenskraft och även skapa förbättringar för miljö och klimat.

Det är viktigt att göra en omvärldsbevakning när du börjar fundera på ditt innovationsprojekt.

Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner filmen (mp4) (Högerklicka och välj "spara länk som")