Landsbygdsnätverket
En man jobbar med en presenning-liknande uppsamlingsenhet som kopplas till en fiskodlingskasse.

Foto: Matfiskodlarna

Miljökassen slutkonferens

Digital slutkonferens för projektet "Miljökassen" tisdag 9 april klockan 13.00 - 16.30.

Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp från denna typ av fiskodling.

Projektets övergripande mål har varit att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige.

Projektet har baserats på den tekniska utvecklingen och applikationen av den så kallade miljökassen. Kring denna utveckling har flertalet aspekter utretts, undersökts och testats inom ramarna för projektet. Vilka aktiviteter och resultat som uppnåtts kommer att redovisas vid slutkonferensen.

Projektet heter formellt "Partikel- och slamhantering i semislutna kassar" och har drivits av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Program

Moderator: Carl Dahlberg/Jason Bailey, Landsbygdsnätverket

13.00

Övergripande introduktion

Anders Kiessling och Hanna Carlberg, SLU

13.15

Idé, bakgrund och teknik
Ladda ner presentation Pdf, 424.9 kB.

Natalie Biguet och Ivari Valli, Vattudalens Fisk

13.35

Miljö, sediment och fosfor
Ladda ner presentation Pdf, 1.7 MB.

Hanna Carlberg, SLU

13.50

Frågestund


14.00

Paus


14.15

Hydrodynamisk modellering
Ladda ner presentation Pdf, 1.5 MB.

Emmanuel Schmidt, Sweco

14.30

Avvattning av slam
Ladda ner presentation Pdf, 1.6 MB.

Kimberly Melkersson, Sweco

14.45

Lagstiftningen runt slam
Ladda ner presentation Pdf, 4.4 MB.

Alexandra Westin, Sweco

15.00

Möjligheterna med slammet
Ladda ner presentation Pdf, 593.7 kB.

Kimberly Melkersson, Sweco

15.15

Frågestund


15.25

Paus


15.35

Ekonomiska perspektiv
Ladda ner presentation Pdf, 5.8 MB.

Jason Bailey, Vattenbrukscentrum Ost

15.45

Bästa möjliga teknik

Ladda ner presentation Pdf, 1.3 MB.

Wenche Hansen, Matfiskodlarna

15.55

Framtidsspaning och diskussion

Panelsamtal med Anders Kiessling, Ivari Valli, Wenche Hansen

16.30

Avslut