Landsbygdsnätverket

Om Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är det nationella nätverket för den gemensamma jordbruks-politiken. Vi finns för att många ska bidra till att nå målen med jordbrukspolitiken och havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Även landsbygdsutveckling genom Leader ingår i jordbrukspolitiken och är en del av nätverket. Vi är en plattform för att utveckla kunskaper och arbetssätt i landsbygdsutveckling.

I nätverket samlas vi som representerar organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskning och utbildning samt myndigheter. Genom att vara aktiva nätverksmedlemmar lär vi oss av varandra och samarbetar. På så vis bidrar vi tillsammans till målen för jordbruk, fiske och vattenbruk samt landsbygdsutveckling samtidigt som vi skapar mervärden för oss själva och våra egna organisationer.

Vi är en del av det europeiska nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken och kan därför även lära oss av och samarbeta med kollegor runt om i Europa.

Läs mer om EU CAP-nätverket Öppnas i nytt fönster.

Vad gör vi?

Vi möts i nätverket för att jobba ihop i analys- eller genomförandegrupper och i delnätverk. Tillsammans ordnar vi olika nätverksaktiviteter som bidrar till att nå våra mål. Vi deltar också aktivt i det europeiska nätverkets grupper och aktiviteter.

Håll dig uppdaterad om vad som sker i Landsbygdsnätverket genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du hittar också alla våra aktiviteter i kalendern.

Vem kan bli medlem?

Alla organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen, och som är viktiga för landsbygdsutveckling, kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Mer information om att bli medlem
Medlemslista - här ser du vilka organisationer som är medlemmar.

Genom att engagera dig aktivt i Landsbygdsnätverket har du möjlighet att påverka vilka frågor vi ska jobba med och hur vi ska sprida vidare resultaten från våra aktiviteter. Hör gärna av dig till nätverkskansliet eller vår styrgrupp för att veta mer om hur vi jobbar.

Organisation

Vår styrgrupp består av 15 ledamöter och en ordförande som alla representerar olika nyckelaktörer i nätverket. Styrgruppen har i uppgift att göra prioriteringar för arbetet utifrån medlemmarnas initiativ och följa upp att nätverket levererar förväntade resultat.

Jordbruksverket har ansvar för att samordna nätverket genom ett nätverkskansli.

Kontaktuppgifter till styrgruppen
Kontaktuppgifter till kansliet

Organisationsskiss

Du kan klicka på bilden nedan för att förstora den.

Organisationsskiss indelad i tre områden; grupper, projekt och övrig verksamhet.