Landsbygdsnätverket
Grön växt i förgrunden, bärbar dator i bakgrunden med webbinarium på skärmen.

Foto: Sigmund / Unsplash

Webbinarier

Här hittar du de webbinarier som vi arrangerar samt kan se inspelningar av tidigare genomförda webbinarier.

På gång

Webbinarium: Ägarskiftes- och mentorsprogram inom yrkesfisket

Fredagen den 14 juni klockan 10.00 - 12.00. Vid webbinariet presenteras en förstudie om ägarskiftes- och mentorprogram inom yrkesfisket. Jordbruksverket presenterar ett PM med slutsatser utifrån förstudien. Läs mer och anmäl dig

 

Lunchwebbinarium: Utvärdering av havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

Onsdag 19 juni klockan 12.00 - 13.00. Vid webbinariet presenteras två nya utvärderingsrapporter med fokus på administration respektive vattenbruk.
Läs mer och anmäl dig

 

Inspelade avsnitt i serien Landet lär

#64 Vad får vi för pengarna? Om nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet


Hur ser de olika stöden ut i det nya havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet? Vad har varit viktigt att ha med utifrån ett svenskt perspektiv? I det här webbinariet presenterar Jordbruksverket programmet och de stöd som finns att söka.

#63 Ännu bättre tillsammans - Om utvärderingen av stöd till samarbeten


Vilka resultat går att se av landsbygdsprogrammets stöd till samarbeten? Och vilka framgångsfaktorer för välfungerade samarbeten går att hitta bland de projekt som fått stöd? I det här webbinariet presenterar Göran Hallin, utvärderade hos WSP, utvärderingen av stöd till samarbeten i landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 93.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket. I bakgrunden syns en traktor på en åker. I vänstra hörnet syns Landet lärs logga.

#62 Hur bidrar vi till att lantbruket tar sig ur kostnadskrisen?


I webbinariet gav Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin en bild av lantbrukets tuffa utmaningar och vilka insatser som nu görs för att stödja svensk livsmedelsproduktion ut ur rådande kostnadskris.

På grund av tekniska problem kunde webbinariet tyvärr inte spelas in.

#61 Så utvecklar Leader långsiktiga resultat - Om en ny modell för effektutvärdering


I nästa programperiod finns ett ännu tydligare fokus på resultat och effekter inom Leader. Så hur kan LAG, leaderkontor och stödsökande arbeta för att öka de hållbara effekterna i projekten? I Landet lär-webbinariet den 12 april presenterar Mats Holmquist och Jörgen Johansson sina resultat från utvärderingen om hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

#60 Växter som tar över - Om invasiva arter i jordbrukslandskapet


Invasiva främmande arter blir ett allt större problem i jordbrukslandskapet. Men vad kan vi göra för att hindra deras framfart? I det här webbinariet presenterar Ulf Larsson, Naturvårdsverket, och Klara Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland, kunskap och metoder för att åtgärda problemet.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 471.8 kB, öppnas i nytt fönster.

#59 Hur hjälper vi lantbrukarna? Om biologisk mångfald på åkrarna


Många växter och djur har det tufft i en intensivt odlad slättbygd. Men vad kan lantbrukarna själva göra för att öka den biologiska mångfalden? I det här webbinariet presenterar Petter Haldén, Jordbruksverket, och Jan Hill, Länsstyrelsen i Västra Götaland, en ny rådgivning inom Greppa Näringen.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 561.1 kB, öppnas i nytt fönster.

#58 Vad får vi för pengarna? Om den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027


Vad kan vi förvänta oss av nästa programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken? Och hur ska planens cirka 60 miljarder kronor användas? I det här webbinariet presenterar Andreas Mattisson från Jordbruksverket den strategiska planen för 2023-2027, som regeringen nu har skickat till EU-kommissonen för godkännande.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 654.8 kB, öppnas i nytt fönster.

#57 Vad lockar en landsbygdsforskare?

Runt om i Sverige finns en mängd forskare som vill bidra med till förståelsen av Sveriges landsbygder. I det här webbinariet berättar Patrik Cras och Thomas Norrby från SLU vad som engagerar landsbygdsforskare just nu. Ulrika Åkerlund från Karlstads Universitet berättar om sin forskning.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 567.3 kB, öppnas i nytt fönster.

#56 Om klimatanpassning i EU-programmen

WSP har utvärderat i vilken utsträckning de operativa EU-programmen som Jordbruksverket förvaltar används för att främja klimatanpassning. På webbinariet den 30 november berättade Jenny Wallström och Göran Hallin från WSP om hur stor del av stödet som går till klimatanpassningsåtgärder.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 388.4 kB, öppnas i nytt fönster.

#55 Om Vreta Kluster och de gröna klustren i Sverige

De gröna klustren är regionala, företagsnära resurser för utveckling av de gröna näringarna och landsbygden. Helene Oscarsson från Vreta Kluster berättar på webbinariet om verksamheten och hur den svarar mot de behov som lantbruket och landsbygden har i Östergötland.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 597.5 kB, öppnas i nytt fönster.

#54 Om kunskap och politik för välmående landsbygder

Hur påverkas de svenska landsbygderna av globalisering, digitalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar? Och hur kan vi dra nytta av de nya möjligheter som ges? I det här webbinariet presenterar Gunnar Lindberg från Tillväxtverket en OECD-rapport om välmående landsbygder.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 596.9 kB, öppnas i nytt fönster.

#53 Så stärker vi landsbygdernas klimatarbete - Om Klimatklivet

Hur kan Klimatklivet bidra till att stärka landsbygdernas klimatarbete? Och vilka resultat av stödet går att se redan nu? I det här webbinariet presenterar Elin Lindström och Karin Hermansson från Naturvårdsverket goda exempel på klimatåtgärder som fått stödet och de ger även tips till stödsökande.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 667.9 kB, öppnas i nytt fönster.

#52 Unga som behövs - Om inkludering i föreningslivet

Hur får vi unga att känna sig behövda där de bor? Och hur får vi med oss dem i bygdens föreningsliv? I det här webbinariet presenterar Felicia Edholm och Maaike Smit Leader Höga Kustens nya verktyg för att bättre inkludera unga i landsbygder.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 582.4 kB, öppnas i nytt fönster.

#51 Hur tar vi vara på potentialen? - Om att producera mer svensk sjömat

Hur kan vi ta vara på den svenska sjömatens enorma potential? Och hur kan vi göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat? I det här webbinariet presenterar Lillemor Lindberg och Gunilla Rosenqvist satsningen "Blå mat - centrum för framtidens sjömat".

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 582.6 kB, öppnas i nytt fönster.

#50 Digitaliseringens möjligheter för bättre service i landsbygder

Hur kan digitaliseringen skapa nya möjligheter för serviceutveckling? Och varför funkar inte digitala tjänster alltid där människor bor långt ifrån varandra? I det här webbinariet berättar Johanna Lindberg, doktorand vid Luleå tekniska universitet, om de tester som nu genomförs i projektet Digiby.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 512.1 kB, öppnas i nytt fönster.

#49 Lantbrukarnas roll för hållbar landsbygdsutveckling: Om företagande och innovation

Vilka utmaningar möter lantbrukare i sitt företagande? Och vilken roll spelar de när det kommer till att möjliggöra entreprenörskap i landsbygder? I det här webbinariet presenterar Jennie Cederholm Björklund sin avhandling om entreprenörskap och innovation för hållbar landsbygdsutveckling.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 580.5 kB, öppnas i nytt fönster.

#48 Hur blir vi Smarta landsbygder? Ett verktyg för lokal planering och omställning

Hur kan vi underlätta lokal utveckling på ett långsiktigt och resurseffektivt sätt? Den frågan ställde sig Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder, som nu har tagit fram en vägledning för detta. I det här webbinariet presenterar David Bennet från Omställningsnätverket hur verktyget, som ännu är en prototyp, kan användas.

Verktyget finns på sidan Levande bygder.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 450.8 kB, öppnas i nytt fönster.

#47 Vad funkar här? Om framgångsrikt servicearbete i hela landet

Hur får man till ett framgångsrikt servicearbete? Och hur ser man till att resultatet blir långsiktigt? I det här webbinariet presenterar Camilla Jägerhem Tillväxtverkets formel för utveckling av kommersiell service i landsbygder.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 596.5 kB, öppnas i nytt fönster.

#46 Så möter vi samhällets utmaningar: Om social innovation i teori och praktik

Kan sociala innovationer vara lösningen på våra samhällsutmaningar? Och hur kan olika samhällsaktörer mobiliseras för detta? I det här webbinariet presenterar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, aktuella forskningsresultat och praktiska exempel på sociala innovationer.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 663.8 kB, öppnas i nytt fönster.

#45 Förslag på åtgärder i den strategiska planen

I det här extrainsatta webbinariet föreläser Andreas Mattisson om Jordbruksverkets förslag till åtgärder i den strategiska planen för nästa periods jordbrukspolitik (CAP).

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 725 kB, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket svarar på frågor som dök upp under webbinariet. Öppnas i nytt fönster.

Läs hela förslaget på Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#44 Hur kan vi mötas? Om civilsamhället och det offentliga i samverkan

Hur kan civilsamhället och offentliga aktörer bli bättre på att nå varandra? Och hur kan det i sin tur bidra till landsbygdsutveckling? I det här webbinariet presenterar Elisabet Johansson MUCF:s nya modell för samverkan.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 614.5 kB, öppnas i nytt fönster.

#43 Bjud in! Om att stärka ungdomsperspektivet

Hur kan vi ta vara på de ungas perspektiv som en resurs? Och hur leder det till bättre beslut och klokare investeringar? I det här webbinariet presenterar Linus Wellander MUCF:s nya modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 673.9 kB, öppnas i nytt fönster.

#42 Att skörda lika - Om jämställdhet i de gröna näringarna

I det här webbinariet presenterar Rebecca Persson, Prime & United Minds, sin kartläggning av jämställdheten i de gröna näringarna. Hon ger också förslag på vad som behöver göras för att i högre utsträckning inkludera kvinnor.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 549.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs rapporten Skörda lika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Jordbruks-verkets webbutik.

#41 Hur får vi dem att hänga med oss? Om att kommunicera med unga

I det här webbinariet föreläser Kristina Ernehed om sitt arbete med föryngring av landets hembygdsföreningar för Sveriges hembygdsförbund.

Till transkriberad version (öppnas i ny flik) Pdf, 624.7 kB, öppnas i nytt fönster.

#40 Var bor vi i framtiden? Om landsbygderna som boplats

I det här webbinariet föreläser Petra Henriksson om projektet "Bredbandsbullerbyar" och om hur hon och hennes kollegor tänkt om kring att bygga nytt i staden.

#39 Hur hänger Farm to fork ihop med CAP?

I det här webbinariet föreläser Carl-Johan Lindén om hur EU-kommissionens strategi Farm to fork är kopplad till CAP.

#38 Farm to fork - om EU:s strategi för hållbar matproduktion

I det här webbinariet föreläste Carl-Johan Lindén om EU-kommissionens strategi Farm to fork.

Vi beklagar att det finns en del problem inspelningen, bland annat att en viss fördröjning mellan ljud och bild.

#37 En ny världsbild efter Corona? Om landsbygdernas framtid när urbaniseringen omprövas

I det här webbinariet föreläser Josefina Syssner, biträdande professor vid Linköpings universitet, om hur coronakrisen kan påverka relationen mellan land och stad. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#36 Vilka är framgångsfaktorerna bakom lyckade företag i landsbygder? Om Rubizmo-projektet

I det här webbinariet föreläser Annette Granéli, RISE, och Amanda Andersson, SLU om Rubizmoprojektet. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#35 Rennäringens grund-förutsättningar och rättigheter

Tomas Kuhmunen, Sametinget, föreläser om rennäringens grundförutsättningar och rättigheter. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#34 Hur påverkas de gröna näringarna av Coronakrisen?

Jan Andersson, Arbetsförmedlingen, och Marcus Söderlind, LRF, föreläser om det aktuella läget i Coronakrisen. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#33 Hur går arbetet inför nästa period? Om CAP och havs- och fiskeriprogrammet

Andreas Mattisson, Jordbruksverket, presenterar hur myndigheten jobbar inför förändringarna. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#32 Hur får vi mer klimatsmarta råvaror härifrån? Om närproducerad mat

I det här webbinariet föreläser spannmålsodlaren Therese W Olsson och kocken Emelie Nielsen utifrån broschyren Klimatsmarta råvaror härifrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#31 Vad ska jag äta för fisk? Om upphandling och inköp

I det här webbinariet föreläser marinbiolog Ilona Miglavs med utgångspunkt från skriften "Fisk och fiske - vad är det som gäller".  Öppnas i nytt fönster. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Artikelserien Sjömatens väg Öppnas i nytt fönster.

#30 Rådgivningens roll för lantbruket: Så gör man i Irland

I det här webbinariet föreläser Tom Kelly från den irländska rådgivningsorganisationen Teagasc. Webbinariet hålls på engelska. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#29 Vilka miljöåtgärder finns i kommande CAP?

I det här webbinariet ger Åsa Wolgast Broberg och Anneke Svantesson från näringsdepartementet en orientering kring "den nya gröna arkitekturen" i CAP.

#28 Hur kan de gröna näringarna bli bättre på affärsutveckling?

I det här webbinariet presenterar Hannes Norr, agronomstudent på SLU, sin kartläggning av hur de gröna näringarna jobbar med affärsutveckling. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Rapporten: Analys utifrån kartläggningen av aktörer inom affärsutveckling. Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.

#27 På flera stolar - en möjlighet för landsbygdsutveckling?

I det här webbinariet presenterar Anne Ribjer, doktor vid Mittuniversitetet, sin forskning om relationen mellan näringsliv och kommun i norrländska landsbygdskommuner. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#26 Hur kan lantbruket minska sin klimatpåverkan - och hur mycket?

I det här webbinariet berättar Ulf Soneson, RISE, om resultaten från projektet "Vägar mot en hållbar livsmedelssektor". Klicka på bilden för att se inspelningen.

#25 Vad behöver företagen för att utvecklas? Om innovationer i landsbygder

I det här webbinariet presenterar Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, en utvärdering av innovationer i landsbygder. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#24 Jordbruket blir mer konkurrenskraftigt - vad får vi för pengarna i investeringsstödet?

I det här webbinariet presenterar Lena Callisen, Jordbruksverket, hur pengarna i investeringsstödet till jordbruk för ökad konkurrenskraft har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#23 REKO-ringens effekter: Relationsmat för producent och konsument

Det här webbinariet presenterar Mia Magnusson, projektledare för Hållbar Landsbygd Sjuhärad, Sveriges första utvärdering av REKO-ringar. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#22 Få koll på skyddet - vägen till framgångsrik innovation

I det här webbinariet ger Jonas Holmqvist från Patent- och registreringsverket, PRV, tips på hur man skyddar sin idé och samtidigt försäkrar sig om att någon annan inte redan har skyddat något liknande. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#21 Landsbygden kopplar upp sig - var hamnar bredbandspengarna?

I det här webbinariet presenterar Håkan Hylén från Jordbruksverket hur pengarna som delats ut som bredbandsstöd har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#20 Det urbana tolkningsföreträdet: Maktrelationer mellan stad och land

 I det här webbinariet presenterar professor Malin Rönnblom sin forskning om de platsrelaterade maktrelationer som genomsyrar samhället och påverkar förutsättningarna för landsbygdsutveckling. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#19 Att få vara med: Om ungas känsla av delaktighet

I det här webbinariet berättar Ylva Saarinen om hur unga ser på sin roll i samhället
- och ger förslag på vad som borde göras för att fler ska känna sig delaktiga. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#18 Vad får vi för alla miljoner i landsbygdsprogrammet?

I detta webbinarium presenterar Lina Andersson från Jordbruksverket en färsk rapport om hur pengarna i landsbygdsprogrammet har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

#17 Hållbar mat: Produktion och konsumtion

I detta webbinarium berättar Elin Röös om sin forskning kring hur klimat, djurvälfärd och biologisk mångfald påverkar hur vi ska se på produktion och konsumtion av kött. Klicka på bilden för att se inspelningen.

 #16 Vad äter vi för sjömat i framtiden?

I detta webbinarium medverkar Friederike Ziegler, forskare på RISE Research Institutes of Sweden, RISE, om konsumtion av fisk och skaldjur ur ett hållbarhetsperspektiv.

#15 Så ger fondsamordning ökat engagemang på landsbygden

I detta webbinarium föreläsare Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden, om fondsamordningens möjligheter.

#14 Vad betyder Internet of Things?

I detta avsnitt berättar Ove Kondradsson och Jens Juul från SmartAgri om digitalisering och Internet of Things.

#13 Smart Villages: Så gör Finland för att främja smarta landsbygder

I detta avsnitt ger föreläsaren Lauri Hyttinen en inblick hur man jobbar med Smart Villages i Finland - bland annat genom satsningen "Finlands smartaste by".

#12 Från idé till innovation - hur går det till?

Ordet "innovation" är vanligt förekommande i dagens samhällsdebatt, men vad menar vi egentligen när vi pratar om innovation? Ekonomie doktor Charlotte Norrman reder ut begreppet - och bjuder på konkreta tips på hur man kan arbeta med idéutveckling.

#11 - Framtida jordbruks- och landsbygdspolitik

Framtida jordbruks- och landsbygdspolitik - del två - Carl-Johan Lindén, EU-kommissionen, och Lars Johansson, Näringsdepartementet.

#10 Framgångsfaktorer för kommersiell service i landsbygder

Framgångsfaktorer för kommersiell service i landsbygder - Lena Hübsch, Sweco, för Tillväxtverket.

#9 Framtidens bonde - så påverkas lantbruket av ny teknik

Jag vill bli bonde! - Framtidsspaning kring lantbruket - Wictoria Bondesson, LRF

#8 Nyanlända kvinnor på landsbygden

I det här webbinariet föreläser Valbona Shala, Feen AB, om nyanlända kvinnors utmaningar och möjligheter i landsbygder.

#7 Naturturism på frammarsch!

Föreläsare: Dieter Müller, Umeå Universitet, Michael Kleemann, Fishing in Sweden

#6 Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige" 

Föreläsare: Lotta Svensson, Uppsala Universitet och FoU Hälsingland

#5 Landsbygden levererar fossilfritt

Föreläsare: Serina Ahlgren, RISE

#4 - Jordbruks- och landsbygds-politiken efter 2020

Föreläsare: Carl-Johan Lindén, EU-kommissionen

#2 Ordning och bereda - valberedningens viktiga roll

Föreläsare: Josefine Qvarfordt, författare

#3 -Regenerativt jordbruk - Jag vill bli bonde

Föreläsare: Märta Jansdotter, Gröna Gårdar

#1 Landsbygdens möjligheter och utmaningar

Föreläsare: Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping

Teknisk information

Webbinarierna genomförs i verktyget Zoom. Om du har möjlighet, ladda gärna ner Zoom-klienten Länk till annan webbplats. till din dator inför webbinariet. Detta för att få bästa möjliga webbinarieupplevelse. Den finns också som app att ladda ner till din mobiltelefon. Om du inte kan eller vill ladda ner klienten går det också att delta via webbläsare, men med vissa begränsningar.