Landsbygdsnätverket
 • Hallå där Inger Pehrson


  Rådgivare Inger Pehrson från innovationssupporten EIP-Agri och en text om 525 miljoner i innovationsstöd Du jobbar som rådgivare på Landsbygdsnätverkets innovationssupport med allt som har med innovationsstödet EIP-Agri att göra. Vad är det vanligaste som kommer upp när sökande kontaktar dig?
 • Sebastian Remvig ny medlem i AKIS analysgrupp


  Sebastian Remvig från analysgruppen AKIS har brun kavaj och beige skjorta Du är agronom och projektledare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Du är också ny medlem i Landsbygdsnätverkets analysgrupp för AKIS. Vad blir din viktigaste roll i gruppen tror du?
 • Oper8 - ett internationellt initiativ för att minska herbicidanvändning


  Thomas Börjesson projektledare för Oper8 har blå tröja och grått hår. Bakgrundsbild: ett fält som besprutas Att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är en viktig målsättning inom EU. Oper8 är ett treårigt Horizon-projekt. I projektet deltar både forskare och innovatörer från sex EU-länder samt Storbritannien. Målet är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. 
 • Små gräsytor, stora miljövinster


  Vy över åker där vall såtts in i en svacka. Inklippt i bilden är ett porträttfoto på lantbrukare Stefan Gustafsson. Genom att så in vallgräs på de ytor som är som mest utsatta för ytavrinning gör lantbrukare Stefan Gustafsson en insats för miljön, samtidigt som han får tillskott i plånboken.– På min gård handlar det om ytor som ger sämre skörd och som jag ändå får bruka separat, berättar Stefan.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2023. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #171

Lär dig om landsbygdernas roll i hållbar utveckling med Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.
Upptäck deras modell och få praktiska tips för att bidra till omställningen.

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.