Landsbygdsnätverket
 • #165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft


  Filip Axelsson, Lantbrukare från Stora Aby i Småland. Ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen, Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, SLU och Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget Vill vi ha en fungerande livsmedelsförsörjning behövs fler unga som väljer att jobba inom de gröna näringarna. I podden Landet pratar vi investeringar, ekonomi och konkurrenskraft - avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Så hur ser möjligheterna till finansiering ut? Vad kan vi lära oss från forskningen inom området? Och varför är det viktigt med långsiktiga spelregler över mandatperioderna?
 • Lyckosamt odlingsprojekt gör barn nyfikna på grönsaker


  Förskolebarnen David och Saga står bland solrosor som de odlat Vet du hur man gör för att ta fröer från morötter? Det gör barnen på förskolan Skogsgläntan i Hjältevad. Genom odling på förskolans gård lär sig barnen på ett konkret sätt om hur mat blir till. De blir också mer nyfikna på att äta olika grönsaker.
 • Ta chansen att tycka till om kommande utvärderingar!


  Kollagebild: Porträtt Sofia Björnsson samt en traktor på en åker. Den 18 oktober bjuder Jordbruksverkets utvärderingssekretariat och Landsbygdsnätverket tillsammans in till en workshop om kommande utvärderingar av den strategiska planen. Du som är medlem i Landsbygdsnätverket är särskilt inbjuden att komma med dina synpunkter.
 • ”Alla kan se var potatisen växer!”


  Bildkollage från kök inom förskola, skola och äldreomsorg i Mora kommun. Lokala råvaror står i fokus när Mora kommun firar Offentliga måltidens dag den 19 oktober.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2023. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Leaderträffen

3-4 oktober

All information om träffen hittar du i länken!

Podden Landet #165

Vill vi ha en fungerande livsmedelsförsörjning behövs fler unga som jobbar inom de gröna näringarna.

Så hur ser finansieringen ut? Vad kan forskningen lära oss? Och varför är det viktigt med långsiktiga spelregler över mandatperioderna?

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.