Landsbygdsnätverket

Goda exempel från fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration. Detta gör vi bland annat genom att publicera goda exempel.

Goda exempel

Kupolformat växthus.

Akvaponi – vad kan vi lära oss av genomförda svenska projekt?

Akvaponi är ett matproduktionssystem där man kombinerar fiskodling med växtodling i ett kretsloppssystem.

Ett flertal projekt inom området har genomförts i Sverige under programperioden 2014-2020. I denna artikel har vi sammanställt slutsatser från dessa.

Lyckad informationskampanj om fisk från Gotland

Stekt flundra, ugnsbakad piggvar eller picklad skarpsill? Under seklernas gång har fisket utmed kusten alltid varit ett komplement till jordbruket på Gotland. Hur såg fisket ut förr och hur ser det ut idag? Vilka fiskarter fiskas? Går det att köpa lokalt fångad fisk? Och vad ska man laga för rätter? Om allt detta går det att läsa i den nya skriften "Fisk från Gotland – hållbart och smart".

Färsk fisk från hav, sjö och land i Malmö stad: ”Vi vill öppna dörrarna för fler leverantörer”

I Malmö stads senaste upphandling av färsk fisk delades upphandling i tre delar. Bassortiment, restaurangsortiment samt landodlad fisk. En ny modell för prissättning borgar för köp till rätt pris, under hela avtalstiden.

– Nu har vi fått tre bra avtal och gällande landodlade fisk är det premiär vilket känns extra roligt, berättar Annica Axelsson som är upphandlare för livsmedel i Malmö stad.

Säg hej till Sveriges första marina kolonilott

Sverige har fått sin första marina kolonilott. Det är inom ramen för interreg-projektet Marint gränsforum Skagerrak som detta innovativa odlingskoncept nu premiärtestas. Förhoppningen är att fenomenet inom några år ska sprida sig över landet.

En uppsamlingsenhet monteras av en man under en fiskodlingskasse.

De testar innovativ metod för att samla upp spill

Att samla upp spill från fiskodlingar är något som testades redan på 1980-talet, men då utan större framgång. Nu pågår fram till 2022 ett nytt lovande innovationsprojekt med syfte att minska miljöpåverkan och förbättra vattenbruksbranschens möjligheter att växa.


Fiskförädling – skapar jobb och skonar havet

Fiskförädling ger branschen bättre lönsamhet, skapar sysselsättning på landsbygden och bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av hav och sjöar. Genom att sprida sin kunskap om mathantverk går resurscentrumet Eldrimner i spetsen för denna utveckling.

Hållbara produkter från svenskt småskaligt fiske

Om vi fiskade och åt mer braxen och id från Östersjön skulle vi kunna minska importen av fisk, gynna det småskaliga fisket och minska övergödningen. Dessutom är arterna erkänt goda, nyttiga och klimatsmarta. Problemet? Att vi svenskar fortfarande tror att de är oätliga. Detta vill dock projektet Baltic Fish utmana och förändra!

Tomatplantor i en kretsloppsodling.

Fem svenska projekt lyfts fram som goda exempel

  • Bättre lekplatser för gäddor i Stockholms skärgård.
  • Hamnutveckling i Vättern.
  • Samförvaltning av fisk i Vättern.
  • Tomater och fisk i akvaponiodlingar på Höga Kusten.
  • FiskOnLine i Blekinge.


Dubbel vinst med flygande tråldörrar

Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, är en viktig partner för att utveckla nya effektivare och skonsammare redskap. Ett av de mer lyckade projekten handlar om flygande tråldörrar som både skonar havsbotten och ger en kraftigt minskad bränsleförbrukning.

Scary seafood – för en hållbar matproduktion

Havet innehåller en lång rad växter och djur som vi traditionellt inte använder som livsmedel. Med projektet Scary Seafood vill västsvenska forskare och branschaktörer åstadkomma en förändring – och på köpet gynna lokalt entreprenörskap och främja en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Framgångsrikt samarbete mellan fiskare och forskare

SLU jobbar sedan 2014 med idéer direkt från yrkesfisket för att utveckla nya och mer hållbara redskap. Genom att utgå från fiskarnas upplevda problem och ge dem möjligheten att testa lösningar har man skapat en unik modell som nu sprider sig internationellt.

Museisamarbete för ökat fiskintresse

En bred sammanslutning av fiskeintressenter jobbar tillsammans med Skansen för att sprida kunskap om fiskens betydelse för samhället i stort. Satsningen har blivit en succé och går nu in på sitt sjätte år.

Arbete som bidrar till skonsammare fiske

Vid utvecklingen av selektiva fiskeredskap är Havs- och vattenmyndighetens främsta utmaning att göra det rättsligt möjligt att använda nyutvecklade redskap. Samtidigt ska de bidra till att öka användningen av mer skonsamma redskap.

Nytänk ger mindre sårbarhet och ökad hållbarhet

Innovation och nytänk är ledord för Guldhaven Pelagiska i Kalix. Löjrommen är och förblir företagets viktigaste produkt, men arbetet med diversifiering pågår ständigt, bland annat med avsikt att minska sårbarheten och öka hållbarheten.

Avelsarbete gynnar lokala fiskuppfödare

I jämtländska Kälarne finns världens främsta avelsstation för röding, menar Daniel Wikberg. Anläggningen delägs av näringen och är till stor nytta för fiskodlarna i norra Sverige som kontinuerligt får ta del av framstegen i avelsarbetet.

Ny webbsida ska ge ökad fiskvälfärd och bättre ekonomi

Det har länge funnits ett behov av en plattform med samlad information om smittskydd och sjukdomshantering inom fiskodling. Genom att lansera Fiskhälsowebben vill Matfiskodlarna avhjälpa bristen.

Innovativ satsning för hållbart fiske

Fiskareföreningen Norden startade som en yrkesförening och är i dag en aktiv aktör präglad av innovativt hållbarhetstänk. Mest omtalad är deras tillverkning av selektiva fångstredskap som lämnar småfisken i havet och gynnar ett hållbart fiske.

Samverkan ger framgång i Mörrum

Samverkan är nyckeln till framgång. Det menar Kim Kullberg som driver Mörrum River Hotel.
– Vi ser inte de andra som konkurrenter, snarare samarbetspartners, säger han.

Guide hjälper nya fiskodlare

Vad krävs det för att börja odla fisk? Vilka lagar och regler ska följas? Vilken art ska jag satsa på och hur får jag lönsamhet? Svaren på de här frågorna – och många fler – finns i en etableringsguide som vattenbruksbranschen nyligen har färdigställt.

Ser potential i digitaliseringen

Rätt använd tillgängliggör digitaliseringen svenska fiskevatten och gör att Sverige växer som fiskedestination. Företaget Jighead som i år säljer 130 000 fiskekort via iFiske.se är ett bra exempel.

Värdeökning gynnade kustnära fiske

Fortbildning och tillgång till rätt utrustning är nycklar för att stärka och i förlängningen bevara det kustnära småskaliga fisket. Detta tog fiskarkollektivet i Blekinge skärgård fasta på och startade projektet Ökat värde utan ökat uttag.

Kedjeåsens put-and-take-koncept lockar 25 000 gäster till insjöfiske

Det startade som något av en pionjärverksamhet redan på 50-talet. Idag lockar Kedjeåsens fisk med sitt put-and-take-koncept årligen runt 25 000 turister till småsjöarna runt Karlskoga.

Fisketurism med stor potential

Företagandet kring det svenska sportfisket har stor potential att utveckla landsbygden, men då krävs en höjning av kunskapen på området. Det är en av slutsatserna i en rapport som Jordbruksverket har beställt.

Minskad byråkrati nyckelfråga för unga fiskare

En minskning av byråkratin är en av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för unga att ta sig in i fiskeyrket. Det menar 32-årige fiskaren Dennis Bergman, som trots dioxinhot, sälproblem och andra orosmoln ser positivt på framtiden för det kustnära småskaliga fisket.