Landsbygdsnätverket
Illustration över landskap med drönare, traktor, ladugård m.m.

Analysgruppen AKIS

Här kan du läsa om hur analysgruppen AKIS är organiserad.

Vad ska analysgruppen göra?

AKIS analysgrupp ska identifiera och avgränsa behov och utmaningar inom två temaområden:

  • Kunskapsutveckling och kunskapsförsörjning i jordbruk, trädgård, rennäring samt när så är ändamålsenligt även fiske och vattenbruk.
  • Internationellt samarbete och nätverkande om utveckling av AKIS-metoder.

Sammantaget ska arbetet bidra till utvecklingen av svenska AKIS, det vill säga kunskaps- och innovationssystem för lantbruk, samt hållbara livsmedelssystem, i synnerhet med sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.

Porträttbild på Magnus Börjeson.

Ordförande


Ordförande för analysgruppen AKIS är
Magnus Börjeson, AgroÖst.

Analysgruppens deltagare

Ingela Nilsson

Sametinget

Jørgen Korning

RISE

Margareta Leeman

Jordbruksverket

Marie Gidlund

Sweden Food Arena

Mats Emilson

Agroväst

Mattias Norrby

Stiftelsen lantbruksforskning

Rebecca Källström

Lantbrukarnas Riksförbund

Sebastian Remvig

Sveriges lantbruksuniversitet

Sophia Olander

Jordbruksverket

Ulrik Lovang

Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag