Landsbygdsnätverket
Flaggstänger med EU-flaggor.

Internationellt

Det svenska landsbygdsnätverket är en del av det europeiska CAP-nätverket. Genom detta nätverk kan du få information om europeisk landsbygdsutveckling. Som medlem i det svenska nätverket har du möjlighet att delta i det europeiska nätverkets aktiviteter.

Landsbygdsnätverket i Sverige har ett regelbundet utbyte med de nordiska och baltiska nätverken.