Landsbygdsnätverket
Var är det lönt att fiska? Foto Mickan Thor

På uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket har Agrifood sammanställt och analyserat det ekonomiska utfallet för det svenska yrkesfisket. Foto Mickan Thor

Var är det lönt att fiska? En analys av fisket i svenska regioner

Som en uppföljare till rapporten om värden i svenskt yrkesfiske har Agrifood, på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket, sammanställt och analyserat det ekonomiska utfallet för det svenska yrkesfisket specificerat på olika geografiska områden och segment.

Rapporten visar bland annat att det finns stora skillnader i de ekonomiska framtidsutsikterna för olika typer av fiske och regioner. Det finns regioner med låg lönsamhet, en stor andel fartyg med liten fiskeaktivitet och äldre fiskare. I andra regioner finns fiske med god ekonomisk avkastning och yngre fiskare. Generellt ger fiske med trål bättre ekonomisk avkastning än mer kustnära fiske med garn, krok och bur. På västkusten uppvisar fisket bra ekonomiska resultat medan fisket längs östersjökusten går ekonomiskt sämre, undantaget fisket efter siklöja i Bottenviken som är mycket lönsamt.

Mer information står att läsa i rapporten som ni hittar på Agrifoods hemsida Länk till annan webbplats.