Landsbygdsnätverket
Jenny Jewert, Carl Filip Trolle-Hjälte och Christina Milén Jacobsson

Tre röster från analysgruppen Hållbara gröna näringar

Analysgruppen Hållbara gröna näringar har haft sitt första möte. Tre av deltagarna i den nya analysgruppen berättar här om uppstarten – och om sina förväntningar på arbetet framåt.

Christina Milén Jacobsson

Stort intresse för att vara med i analys­gruppen

Analysgruppens ordförande är Christina Milén Jacobsson från Hushållningssällskapet.

– Det fanns ett stort intresse för att vara med i analysgruppen och det var en utmaning att göra ett urval bland alla de som på olika sätt aktivt arbetar med hållbart företagande inom de gröna näringarna, berättar Christina.

Ledord i urvalet av representanter för medlemsorganisationerna var kompetens, bredd och mångfald.

– Vi vill säkerställa olika perspektiv och erfarenheter som kan gynna vårt övergripande syfte att främja hållbart företagande inom sektorn, säger Christina.

Analysgruppen jobbar med tre temaområden. Hållbart företagande med särskilt fokus på miljö och klimat, Nyföretagande och ägarskiften samt Attraktiva näringar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet.

15 personer ingår i analysgruppen som har haft sin första träff och nu är i startgroparna för att börja jobba tillsammans.

– Efter förra veckans uppstartsmöte och med den kunskap och erfarenhet som gruppen innehar ser jag nu framemot kommande diskussioner inom de olika temaområdena. Vilka utmaningar ser analysgruppen att det finns? Hur vi tar oss an dessa? Finns det förutsättningar att tillsätta utförargrupper för de olika frågorna? säger Christina.

Jenny Jewert

Blick mot nästa jordbrukspolitiska reform

Ledamot Jenny Jewert är jordbruksexpert hos Världsnaturfonden, WWF. Hon ser fram emot att tänka tillsammans i analysgruppen om hur jordbrukspolitiken kan utvecklas hållbart, i ett läge med både natur- och klimatkris.

– Vi kommer från olika organisationer och myndigheter och jag tror att det kommer att vara väldigt berikande för samtalen. Jag förväntar mig också att det arbete vi lägger ner kommer tas tillvara i utförargrupper och förhoppningsvis även plockas upp i politikutveckling och genomförande av jordbrukspolitiken, säger Jenny.

Hon anser att det är hög tid att tänka på hur nästa jordbrukspolitiska reform ska utformas, och genom att analysera genomförda förändringar blir det enklare att blicka framåt.

– Gårdsstödet minskade med 20 procent i den senaste reformen och mycket talar för att gårdsstödet successivt kommer fasas ut. Vilka effekter ser vi av denna förändring på jordbruksföretagens hållbarhet, och hur stärker vi grön konkurrenskraft framåt? undrar Jenny.

Att skapa synergier är ett viktigt perspektiv för analysgruppen.

– Att identifiera och stärka synergier mellan försörjningsförmåga och hållbarhet ligger mig särskilt varmt om hjärtat, och det perspektivet kan man ha både på gårdsnivå och som ledstjärna för politikutveckling, betonar hon.

Carl Filip Trolle-Hjälte

"Vi måste säker­ställa livsmedels­produktionen"

Ledamot Carl Filip Trolle-Hjälte är lantbrukare och representerar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens ungdomsutskott.

– Genom arbetet i Landsbygdsnätverkets analysgrupp för Hållbara gröna näringar hoppas jag kunna bidra till ökad samsyn mellan olika intressenter. Våra näringar är komplexa och kräver stor kunskap för att kunna förstå. Det gör att viktiga utmaningar inte alltid är självklara, och först när de identifierats kan lösningar föreslås, säger Carl Filip.

Han tillägger att temaområdet Hållbart företagande ligger honom som bonde särskilt nära, vilket också tangerar temaområdet Nyföretagande och ägarskiften.

– Vi ska ha en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion i Sverige - det tycks alla rörande överens om. Därför måste vi göra det som krävs för att säkerställa produktionen av livsmedel och inte låta oss fastna i diskussioner om olika lösningars för- och nackdelar. En attraktiv bransch, framför allt sett till lönsamhet, genererar fler aktiva näringsidkare som kan bidra till hållbarhetsmålen, avslutar han.

Mer information

Läs mer om analysgruppen Hållbara gröna näringar på Landsbygdsnätverkets webbplats: Hållbara gröna näringar.

Här är kontaktuppgifterna till analysgruppen.

Analysgruppen Hållbara gröna näringar är en av tre analysgrupper inom Landsbygdsnätverket: Analysgrupper.