Landsbygdsnätverket
Bildkollage, unga människor i olika situationer på landsbygden

Attraktiva näringar

Att säkerställa kompetensförsörjningen inom gröna näringar är viktigt för företagen i branschen och för att nå långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling.

 

Attraktionskraften för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning.

 

För att vara attraktiv som bransch och arbetsgivare behöver man bland annat kunna erbjuda en god arbetsmiljö med bra villkor och ett arbetsklimat som är öppet och inkluderande.

Utförargrupp om gröna näringars attraktionskraft och kompetensförsörjning

I januari 2024 tog analysgruppen Hållbara gröna näringar beslut om att tillsätta en utförargrupp – om gröna näringars attraktionskraft och kompetensförsörjning.

  • Den nya utförargruppen ska vara verksam under 2024 och kommer genomföra aktiviteter för att främja gröna näringars attraktionskraft och kompetensförsörjning.
  • Deltagarna representerar gröna näringar, med särskilt fokus på lantbruket, utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer från myndigheter och civilsamhället.
  • Ungdomars intresse för att utbilda sig och arbeta inom gröna näringar är av särskilt intresse för gruppens arbete.

Mer information om utförargruppens arbete/aktiviteter kommer läggas ut här efterhand.

Publicerades