Landsbygdsnätverket

Hållbara gröna näringar

Här hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna i analysgruppen Hållbara gröna näringar.

Christina Milén Jacobsson

Ordförande
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521‑72 55 15

Carl Filip Trolle-Hjälte

Ledamot
Carl Filip Trolle-Hjälte
KSLAs ungdomsutskott
0708‑8095 67

Ledamot
Frida Svensson
Jordbruksverket
036-15 52 14

Ida Lind

Ledamot
Ida Lind
Ekologiska Lantbrukarna
072‑309 83 95

Ledamot
Jenny Jewert
Världsnaturfonden, WWF
073‑642 32 02

Sofia Björnsson

Ledamot
Kristine Wiklund
Gröna arbetsgivare
08-762 72 38

Ove Karlsson

Ledamot
Vakant
Länsstyrelserna

Sofia Björnsson

Ledamot
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas riksförbund, LRF
010-184 45 08

Ledamot
Asha Ismail
Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige, SIOS
0709‑784 165

Christer Yrjas

Ledamot
Christer Yrjas
Lokal Utveckling Sverige, LUS
070‑242 64 90

Hanna Astner

Ledamot
Hanna Astner
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
018‑67 17 05

Joar Lindgren

Ledamot
Joar Lundgren
Ultuna Studenkår
073-046 88 28

Josefin Heed

Ledamot
Josefin Heed
Hela Sverige ska Leva
072‑706 88 60

Mimmi Andersson

Ledamot
Mimmi Andersson
Naturbruksskolornas förening
0911‑697 803

Pim Bendt

Ledamot
Pim Bendt
Naturskyddsföreningen
0707‑81 02 08

Kanslirepresentant,
samordnande
Anna Hedberg
Landsbygdsnätverket
036-15 89 49

Veronica Andrén

Kanslirepresentant, stödjande
Julia Löf
Landsbygdsnätverket
036-15 60 84

Kanslirepresentant,
stödjande
Emma Svensson
Landsbygdsnätverket
036-15 51 16