Landsbygdsnätverket

Villkor för medverkan

Deltagare och arrangörer förbinder sig att:

  • Följa Landsbygdsveckans kärnvärden: Nätverkande, Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt Förmåga till omställning. Dessa kärnvärden genomsyrar Landsbygdsveckans planering och genomförande och beskriver deltagarnas och arrangörernas nytta av att medverka.

  • Bidra till att göra Landsbygdsveckan till ett hållbart arrangemang.

  • Inte enbart utgöra en marknadsplats för försäljning av vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet. Landsbygdsveckan är en plats för samtal om samhällsfrågor. Försäljning av varor eller tjänster, eller att bara visa upp sin verksamhet, utan att det finns någon koppling till en samhällsfråga tillåts därför inte.

  • Följa svensk lagstiftning. Arrangörer och medarrangör ansvarar för att evenemanget följer gällande svensk lagstiftning, så som ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning, upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning etc.
  • Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande friheter, rättigheter och skyldigheter. Organisationer som står bakom antidemokratiska eller våldsbejakande budskap tillåts inte att delta under Landsbygdsveckan.

  • Landsbygdsveckan är ingen partipolitisk arena och politiska partier får därför inte stå som arrangörer för aktiviteter under veckan.