Om Landsbygdsveckan

Landsbygdsveckan är en nationell arena för landsbygdsfrågor.

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med och arrangera evenemang under Landsbygdsveckan. Tanken är att vi bygger programmet tillsammans och synliggör det här på webbplatsen. Du bidrar till innehållet och tillsammans skapar vi Landsbygdsveckan. Genom att samla oss på en gemensam plattform vill vi öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.