Om Landsbygdsveckan

Landsbygdsveckan är en helt ny nationell arena.

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med och arrangera evenemang under Landsbygdsveckan. Tanken är att vi bygger programmet tillsammans och synliggör det på landsbygdsveckan.se. Vi stårför den digitala arenan, du bidrar till innehållet, och tillsammans skapar vi Landsbygdsveckan 2023. Genom att samla oss på en gemensam plattform vill vi öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.