Landsbygdsnätverket
Emma Mattila projektledare, Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling, Ulrik Wärnsberg ordförande, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling och Ellen Johansson Wiss, regionkonsulent på Uppsala läns 4H

#171 När hållbar omställning genomsyrar allt - Leader Upplandsbygd i framkant

Omställningen till ett hållbart samhälle berör alla. Landsbygderna spelar dessutom en viktig roll för att utveckla nya hållbara lösningar. Inom Leader i Sverige finns ett växande fokus på just hållbar utveckling och Leader Upplandsbygd ligger i framkant med sitt arbete. Så hur ser deras modell ut? Hur går arbetet till? Och vad kan vi lära av dem i steget mot hållbar omställning?

Medverkande:
Emma Mattila projektledare, Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling
Ulrik Wärnsberg ordförande, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
Ellen Johansson Wiss, regionkonsulent på Uppsala läns 4H

Vi använder ett spindeldiagram där vi valt ut nio av Agenda 2030:s olika mål. Tre sociala, tre ekonomiska och tre miljömässiga, där alla får bedöma hur projektidén påverkar målen. Ett rent analysverktyg som är bra både för projektintressenter och för de som ska bedöma.
- Ulrik Wärnsberg

Det som är bra med att det är ett rådgivningsverktyg är att det leder till fina diskussioner. Hur kan vi göra på ett annat sätt för att leva upp till samma mål? Vi är så invanda vid att vi ska tänka vad som är billigast och snabbast lösning.
- Emma Mattila

Det blir väldigt konkret och tydligt med verktyget Hållbarhetsspindeln, så att man själv i ett tidigt skede när man ska söka projekt kan börja fundera. Vi har också fått ett stort stöd under processen, för att kunna hitta lösningar längs med vägen.
- Ellen Johansson Wiss

Publicerades