Landsbygdsnätverket

Leaderbussen- En rullande mötesplats

Landsbygdsnätverket har tillsammans med fyra leaderområden utvecklat konceptet Leaderbussen. Målet är att, med hjälp av en rullande mötesplats, öka kunskapen om leadermetoden, dess möjligheter och dess resultat.

Idén med Leaderbussen utvecklades med inspiration från Landsbygdsnätverkets Bushresor. Länk till annan webbplats. Sammanhållningen som bussturen ger, kombinerat med studiebesök, föredrag och en nära dialog mellan deltagarna, blir sammantaget ett lyckat koncept.

Fyra pilotprojekt

Fyra leaderområden valdes ut för att ingå i Landsbygdsnätverkets pilotprojekt. Områdena fick utveckla olika upplägg och metoder som sedan kan spridas till andra leaderområden. Förhoppningen är att fler resor med Leaderbussen kommer att genomföras runt om i landet med stöd och inspiration av resultaten från pilotprojektet.

De leaderområden som ingick i pilotsatsningen är:

  • Leader Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
  • Leader Folkungaland
  • Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg
  • Leader Vättern

Läs mer om resorna med Leaderbussen!

Tips och råd

Vill du själv arrangera en resa med Leaderbussen? På denna sida hittar du tips och råd som deltagarna i pilotprojektet har samlat på sig.