Landsbygdsnätverket
En illustration över ett jordbrukslandskap med en traktor i förgrunden och en glödlampa som svävar över bilden, som symbol för idé

Rådet ska arbeta för att stärka samverkan och tillsammans hitta olika lösningar i frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling i gröna näringar. Bilden är ai-genererad.

Nationellt kompetensråd 2024

Det nationella kompetensrådet inom det gröna näringslivet träffas tre gånger under 2024. Tema för året är Kompetens och livslångt lärande i lantbruket.

Datum och tid

Nationellt kompetensråd håll digitalt, kl. 15.00–16.30 följande datum.

  • 6 maj. Här kan du ta del av programmet. - Avslutat
  • 9 september. Mer information programmet kommer närmre inpå.
  • 11 november. Mer information programmet kommer närmre inpå.

Anmälan

Anmäl dig här till samtliga mötestillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - sidan öppnas i ett nytt fönster.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas separat.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli.
Charlotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

Mer information

Läs mer om Nationellt kompetensråd.

Publicerades