Landsbygdsnätverket

Foto: Mats Eklöf, Scandinav

Miljö och klimat

Inom Landsbygdsnätverket fanns tidigare arbetsgruppen Miljö och klimat. Den hade ett särskilt fokus på miljöersättningar i den nya jordbrukspolitiken och på ekosystemtjänster.

Syftet var att jobba för att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och samtidigt bidra till att uppfylla olika miljö- och klimatmål.

Arbetsgrupp Miljö och klimat skulle:

  • Bidra till omställning för mindre påverkan på miljö och klimat.
  • Främja ekosystemtjänster som bidrar till livsmedelsstrategin och stärker konkurrenskraften i de gröna näringarna.
  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte, bidra till att du som medlemsorganisation ökar din kunskap om hur ni kan bidra till bättre miljö och klimat, biologisk mångfald samt främja ekosystemtjänster.

Här kan du tal del av några av de aktiviteter som arbetsgruppen skapade.

EU-konferens om framgångsrikt miljöarbete

Konferens 2023: Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Miljö, klimat och djurvälfärd i den gemensamma jordbrukspolitiken stod i fokus i Malmö den 23-24 maj 2023 – när experter från Europas myndigheter, intresseorganisationer och forskning med flera var samlade med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU:s råd.

Mötet i Malmö arrangerades i samverkan mellan Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Landsbygdsnätverket, där delar av dåvarande arbetsgruppen Miljö och klimat var med och planerade konferensen och dess innehåll.

Här kan du läsa mer om EU-konferensen.

Arbetsgruppen Miljö och klimat intervjuade ...

Pernilla Björverud

... Pernilla Björverud

Du är agronom med inriktning på landsbygdsutveckling och har på uppdrag av Landsbygdsnätverket skrivit en rapport om strukturutvecklingens betydelse för biologisk mångfald och vissa ekosystemtjänster i lantbruket. Vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten?

Läs intervjun med Pernilla. 

Rapporten om strukturutveckling och biologisk mångfald

Miniatyrbild av rapportens omslag.

Större och mindre lantbruks påverkan på biologisk mångfald och vissa ekosystemtjänster

Denna rapport har undersökt vilka effekter små respektive stora lantbruksenheter har på biologisk mångfald och associerade ekosystemtjänster. Sammanställningen visar att det egentligen inte är gårdsstorleken i sig som avgör ett lantbruks miljöpåverkan, däremot brukningsmetoderna som följer med storleken.

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 430.7 kB.

Podden Landet avsnitt som berör miljö och klimat