Landsbygdsnätverket
En man sitter bakom ratten i en lantbruksmaskin, han ser sig om över axeln.

När de gröna näringarnas attraktionskraft står i centrum

Analysgruppen Hållbara gröna näringar har startat två nya utförargrupper inom temaområdet Attraktiva näringar. Lotta Rydberg och Anna Ross, som är sammankallande i varsin utförargrupp, berättar mer.

Utförargrupp: Näringarnas attraktionskraft – arbetsgivares och ungas perspektiv

Den nya utförargruppen kommer att fokusera på näringarnas attraktionskraft med inriktning mot både arbetsgivare inom de gröna näringarna och de ungas perspektiv. Anna Ross från Jobba grönt kommer att leda arbetet.

Anna Ross

Anna Ross.

Hallå där Anna Ross!

Du är sammankallande för den nya utförargrupp som kommer jobba med näringarnas attraktionskraft ‑ arbetsgivares och ungas perspektiv.


Varför är frågan viktig?

– Att få fler unga att se på positivt på och vilja jobba inom det gröna näringslivet är viktigt inte bara för vår bransch, utan för alla som vill ha mat på bordet i framtiden. Om ingen vill göra jobbet, blir jobbet inte gjort. Och arbetsgivarens roll är en jätteviktig del av näringarnas attraktionskraft – det finns goda exempel på arbetsgivare i branschen som har lyckats skapa en bra arbetsmiljö där de anställda trivs, de ska vi hjälpas åt att visa och sprida.

Vilka organisationer medverkar?

– I vår grupp finns Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet och Unga innovatörer med, och så hoppas vi få in någon från Sveriges lantbruksuniversitet som jobbar med rekrytering till deras utbildningar.

Vad kommer utförargruppen att göra?

– Det finns massor av idéer! Men vi är precis i uppstarten och får återkomma efter att gruppen haft sin första sammankomst.

Kontakt: Anna Ross, 070-560 86 81.

Utförargrupp: Kompetens och livslångt lärande

Utförargruppen ska jobba med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och livslångt lärande inom lantbruket. Gruppens första aktivitet blir en träff den 6 maj med Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet. Lotta Rydberg från Naturbruksskolornas förening kommer att leda arbetet.

Lotta Ryberg

Lotta Ryberg.

Hallå där Lotta Rydberg!

Du är sammankallande för den nya utförargrupp som fokuserar på kompetens och livslångt lärande.


Varför är det viktigt att driva Nationellt kompetensråd?

– Med en nationell mötesplats blir det lättare att samla och sprida alla positiva initiativ som tas. Det finns mycket klokskap ute i vår bransch och om vi kan lära av varandra kommer vi snabbare framåt och bidrar till att öka intresset och attraktionskraften för våra näringar. Det är hård konkurrens om kompetent arbetskraft så det gäller att vara med och påverka till vår fördel.

Vilka organisationer medverkar i utförargruppen?

– I nuläget ingår Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, Arbetsförmedlingen, Torsta och Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige (SIOS). Vi hoppas få med några kompetenser till, det kommer klarna inom kort.

Kan du berätta mer om vad som kommer hända under året?

– Utförargruppen kommer att bjuda in till tre nationella kompetensråd under 2024. Det första rådet går av stapeln den 6 maj och vi kommer snart bjuda in. Maria Elinder som tidigare varit sammankallande för kompetensrådet går i pension till sommaren och jag kommer ta över efter henne, vi går dubbelt under våren. Arbete med att bemanna utförargruppen pågår och jag ser verkligen fram emot att komma igång med arbetet. Inom kort har vi vårt första planeringsmöte och då tittar vi på upplägget för årets aktiviteter.

Kontakt: Lotta Rydberg. 0708-17 59 56.

Utförargrupper inom Hållbara gröna näringar

Landsbygdsnätverkets analysgrupp för Hållbara Gröna Näringar har nu gått från att identifiera och prioritera behov och utmaningar till att starta utförargrupper som ska jobba med frågorna under 2024. Du som medlem i Landsbygdsnätverket har möjlighet att bidra till arbetet genom att gå med i någon av grupperna.

Läs artikeln om de nya utförargrupperna.

Publicerades