Landsbygdsnätverket
Illustration med bondgård i bakgrunden och biodlare i förgrunden.

Analysgruppen Hållbara gröna näringar

Här kan du läsa mer om analysgruppen Hållbara gröna näringar.

Temaområden

Analysgruppen för hållbara gröna näringar ska identifiera och avgränsa behov och utmaningar inom temaområdena:

  • Hållbart företagande med särskilt fokus på miljö och klimat.
  • Nyföretagande och ägarskiften.
  • Attraktiva näringar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet.

Syfte

Arbetet med hållbara gröna näringar ska bland annat bidra till ett framgångsrikt genomförande av berörda åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket främjar näringarnas värdeskapande, attraktionskraft, lönsamhet samt produktion. Detta stärker livsmedelsberedskapen, minskar sårbarheten samt ökar kunskap om målkonflikter och samspelet mellan konkurrenskraft och miljö- och klimatmål.

Övergripande mål

Sammantaget ska arbetet bidra till hållbara livsmedelssystem, i synnerhet med sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.

Vad ska analysgruppen göra?

Berörda medlemmar och potentiellt nya medlemmar ska tillsammans ha genomfört nätverksaktiviteter som ökar kunskapen om och utvecklingen av lösningar inom utpekade temaområden. Analysgruppen ska:

  • föreslå aktiviteter som kan lösa identifierade behov eller utmaningar.
  • kvalitetssäkra så att behovet eller utmaningen ligger inom Landsbygdsnätverkets rådighet och att dubbelarbete inte uppstår.
  • föreslå aktörer till utförargrupp som kan bidra till att lösa behovet eller utmaningen och om möjligt ansvara för att genomföra lösningen.
  • bidra till att sprida utförargruppernas lösningar.
Porträttbild på Christina Milén Jacobsson.

Ordförande


Ordförande för analysgruppen Hållbara gröna näringar är
Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet.

Analysgruppens deltagare

Asha Ismail

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Carl Filip Trolle-Hjälte

KSLA:s ungdomsutskott

Christer Yrjas

Lokal Utveckling Sverige

Frida Svensson

Jordbruksverket

Hanna Astner

Sveriges lantbruksuniversitet

Vakant

Ultuna Studentkår

Ida Lind

Ekologiska lantbrukarna

Jenny Jewert

Världsnaturfonden WWF

Josefin Heed

Hela Sverige ska leva

Kristine Wiklund

Gröna arbetsgivare

Mimmi Andersson

Naturbruksskolornas förening

Vakant

Länsstyrelserna

Pim Bendt

Naturskyddsföreningen

Sofia Björnsson

Lantbrukarnas Riksförbund