Landsbygdsnätverket

Yrkesfisket – en diversifierad bransch

Svenskt yrkesfiske bedrivs i havet, längs våra kuster och i sjöar. Det är en diversifierad bransch där det ställs stora krav på anpassningsförmåga.

Det är många olika arter som fiskas – av svenska båtar och fartyg – för att säljas vidare. Fisken går till konsumtion, förädling eller annan verksamhet, exempelvis fodertillverkning.

Fiske bedrivs utifrån en strävan att ha ett så selektivt fiske som möjligt för att skona de fiskbestånd som det i huvudsak inte fiskas efter. De redskap som används är passiva redskap, som inte flyttas under fisket så som nät, burar och ryssjor; eller aktiva redskap, som olika typer av trålar.

Yrkesfisket regleras på många olika sätt genom bland annat kvotfördelning, licensregler och specifika regler för vissa fiskeområden. Målsättningen är att kunna bedriva ett fiske som genererar hälsosam och god mat samt andra produkter, på ett hållbart och långsiktigt sätt.

För yrkesfisket finns många utmaningar som kan kopplas till regelverk, miljö, fiskbestånd och konkurrens från arter som säl och skarv. Fiskestopp är exempel på störning i verksamheten. Det är inte alltid lätt för fiskaren att förutse kommande inskränkningar av fisket vilket också kan göra det svårt att parera och anpassa yrkesutövningen. Många väljer att söka licenser för fiske på flera olika arter, med olika redskap, i olika fiskeområden för att diversifiera sin verksamhet. En del väljer också att arbeta med vidareförädling och försäljning av egna fiskprodukter. Välkommen att läsa mer om svenskt yrkesfiske genom att ta del av våra fördjupande texter, nedan.

Publicerades