Landsbygdsnätverket

På bilden: projektledare Malin Andersson, kommunikatör/administratör Erica Olsson och koordinator Charlotte Berg. Foto privat.

Värdet av lokal mat

Projektet Lokal meny jobbar med att stärka restauranger på mindre orter i Bohuslän och Skaraborg och hjälpa dem att använda lokalt producerade råvaror i högre utsträckning.
– Om vi vill ha en levande landsbygd på sikt så behöver vi se värdet av lokal mat, säger Erica Olsson på organisationen Lokalproducerat i Väst.

En fungerande distribution är en svår nöt att knäcka

Lokalproducerat i Väst startades 2007 av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen med syfte att vara ett resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion. 2019 beviljades man ett genomförande av projektet Lokal meny med stöd från europeiska utvecklingsfonden. I Lokal Meny deltar cirka 30 restauranger i Bohuslän och delar av Skaraborg.

Vad är syftet med projektet?
– Syftet är att stärka och utveckla mindre restauranger på mindre orter och hjälpa dem till en annan exportmognad och framför allt hjälpa dem att bli bättre på att erbjuda en lokal meny. Vi vill profilera nya områden med attraktiva restauranger med närproducerad mat. Förhoppningen är att det ska leda till en hållbar tillväxt för branschen och besöksnäringen.

För restaurangerna handlar det om att fortsätta utvecklas, annars riskerar de att försvinna.

Hur har ni gått till väga?
– Vi har jobbat mycket med affärs- och marknadsutveckling och detta har vi sedan toppat med en satsning på lokal mat. Många restauranger har redan från början vart väldigt duktiga på detta och merparten av dem ligger också i områden där det produceras fantastisk mat på många håll, men det handlar ju också om att visa vad man är bra på.

Ambitionen är att de ska se värdet av att servera lokal mat och få dem att inse att det stärker deras konkurrenskraft.

– En specifik fråga som vi har arbetat mycket med är att få till en fungerande distribution mellan restauranger och lokala producenter. Vi lät en forskare från Chalmers analysera behoven och det vi kan konstatera är att det behövs någon form av gemensam beställningsplattform. Det är en fråga som vi har arbetat med i flera år och det är en svår nöt att knäcka. Alternativet är att restauranger och producenter jobbar väldigt nära och löser distributionen på egen hand. Det är den lösningen som vi jobbar mycket med nu.

Det handlar om allt ifrån klimatfrågan till att stärka den lokala konkurrenskraften och bevara den lokala matkulturen

Hur är intresset för lokalproducerad mat?
– Det är väldigt stort. Alla restauranger som är med i projektet inser värdet i att fånga upp det som produceras lokalt. Utmaningen är som sagt distributionen och det är en fråga som vi jobbar med långsiktigt. Nu arbetar vi mycket med relationsskapande aktiviteter. Tanken är att knyta samman restauranger och lokala producenter. För att komma vidare i det arbetet tror jag det är viktigt att satsa på olika former av digitala lösningar.

Varför är frågan om lokal mat på restaurangerna viktig?
– Det är viktigt på många olika sätt. Det handlar om allt ifrån klimatfrågan till att stärka den lokala konkurrenskraften och bevara den lokala matkulturen.

Om vi vill ha en levande landsbygd på sikt så behöver vi se värdet av lokal mat, det är jag övertygad om.

Hur vill du beskriva vad ni har uppnått så här långt?
– Vi har sett en fantastisk utveckling på flera restauranger, det är många restaurangägare och kökschefer som har lyft blicken och utvecklat sina verksamheter. Det är ju inte bara vår förtjänst, men jag tror att vårt arbete har bidragit till att presentera vilka möjligheter som finns. Jag tror och hoppas att de har fått lite nya perspektiv och samtidigt etablerat nyttiga nätverk.

Vill du veta mer?

All information om vår kampanj för att vara med och öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger hittar du på vår webbsida

Publicerades