Landsbygdsnätverket

Innovativ maskin för vallskörd. Foto: Inge Karlsson.

Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning

En ny maskin med flera funktioner kan både skörda, vända, lufta och stränglägga.

Vid skörd av vallfoder ingår upp till fyra olika arbetsmoment som vart och ett kräver en viss typ av maskin. Slåtter, vändning, luftning och strängläggning kan nu utföras med en och samma maskin – Multiflow. Den unika konstruktionen skapar förutsättningar för högre fodervärde och minskad jordpackning. Förutom rent ekonomiska och produktionsmässiga fördelar för lantbrukare har maskinen potential att ge positiva miljöeffekter.

Ren gröda för bra ensileringsprocess

Utgångspunkten för lantbrukaren Inge Karlsson på Hults gård i Göta Älvdal var att maskinparken för vallproduktion ofta medför problem med markpackning och föroreningar i fodret. En ren gröda betyder väldigt mycket för en bra ensileringsprocess.

Inge Karlsson Foto: Monika Karlsson

- Det fanns ingen maskin på marknaden som kunde möta dessa behov, säger Inge Karlsson. Med hjälp av stöd från bland annat EIP-Agri och samarbete med Agroväst, RISE och andra har vi kunnat utveckla en helt ny tekniklösning.

Flera fördelar

Den innovativa lösningen bygger på att få en snabb förtorkning av grödan med så få överfarter och så liten markpackning som möjligt. Multivallskördaren slår av och bredsprider materialet i första överfarten och stränglägger i nästa överfart. Den bakre delen av maskinen är bogserad. Det blir då enkelt att komma ut i kanterna på mindre arealer. Till skördaren kan man koppla en rundbalspress som ger möjlighet att stränglägga och rundbala i samma körning.

Ger ett bättre foder

Maskinens goda markföljning gör att jord, gödsel och andra föroreningar inte blandas in i fodret, vilket förbättrar möjligheterna att få en lyckad ensilering och ett foder med högre näringsvärde och kvalitet. Tekniken ger orörd stubb där man inte heller kör i fodret någon gång. Rotorns arbetssätt gör också att stenförekomsten i fodret bör minska väsentligt, vilket innebär minskat slitage och lägre kostnader på efterkommande maskiner, såsom hackar, pressar och foderblandare. Fingerrotorn och inställningen av arbetshöjd är unik. Förutom minskat investeringsbehov för lantbrukaren ger maskinen besparingar genom kortare ställtider för maskinbyte och färre transporter på väg.

En stor arbetsbredd och fasta körspår i grödan förbättrar förutsättningarna för mera långliggande vallar med fortsatt stor produktion samt större och jämnare andel baljväxter över fältet.

- Baljväxterna är centrala för växtnäringsförsörjningen, säger Inge Karlsson. Kan man ge bättre förutsättningar för dem genom en lucker jord och mindre skador av körning så minskar behovet av kvävegödsel samtidigt som produktionen av närproducerat protein säkras.

Effektiv på mindre fält

Maskinen är effektiv på såväl stora som små åkrar. Vallodling sker framförallt i mellanbygder med många mindre och oregelbundna fält. Här har maskinen en smidighet som är unik och ger en ökad effektivitet, som ligger nära den effektivitet man har vid stora fält i slättbygder.

Kring midsommar är det dags för testkörning av Multiflow. Inge Karlssons innovativa idé har lyfts inom EU:s tematiska nätverk Inno4Grass, där du även kan se en film om projektet:

Multi-ley harvester for clean silage and less soil compaction Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minska risken för föroreningar

I ett annat innovationsprojekt, som MMG Konsult AB äger, utvecklar man också ett system för att minimera risken för inblandning av jord, förna och gödsel i grönmassan under skörd.

- Detta ger förutsättningar för ett sporfritt ensilage, säger projektledaren Mats Gustafsson.

Text: Nilla Nilsdotter-Linde

FAKTA

Projekt: Vallskördemaskinen Multiflow
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Budget: 5,4 miljoner kronor
Kontakt: Kristina Anderback, 070-5166116
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Projekt: Pick Up Safe
Projektägare: MMG Konsult AB
Budget: 1,3 miljoner kronor
Kontakt: Mats Gustafsson, 070-2267533
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades