Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Lillemor Lindberg.

Hallå där, Lillemor Lindberg

Du är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar och sitter även i Övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Övervakningskommittén hade nyligen möte i Fiskebäckskil. Vad var det viktigaste från mötet?

– Det var väldigt bra diskussioner vid mötet, med högt i tak. Jag tror många fick en ökad kunskap om de frågor som är aktuella och som behöver samordnas för att snabbare få till önskade effekter, säger Lillemor Lindberg.

Vid mötet diskuterades bland annat vägar till ökad produktion av hållbar sjömat, Regeringskansliet välkomnade faktaunderlag om framtida möjligheter inom de blå näringarna, och konstruktiva diskussioner fördes om behovet av ytterligare medel till kommande programperiod.

Vilka möjligheter anser du att programmet ger för verksamma inom fiske och vattenbruk?

– Programmet behövs absolut! Det är viktigt att åtgärderna bidrar till konkreta resultat hos företag som vill satsa och utveckla sina verksamheter. Ett år in i programperioden förbrukas utvecklingsmedlen för vattenbruk redan i hög takt. Det är också viktigt att pengarna inte fryser inne på grund av att företag inte får sin verksamhet godkänd i tid, utan att de kan nyttjas för att utveckla branschen.

Vilka frågor tycker du det är viktigt att Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar arbetar med framöver?

– Det viktigaste just nu, med tanke på den situation vi har kopplat till livsmedelsproduktionen, är att vi lyckas lyfta de blå näringarna från enbart fiske eller odling till produktutveckling som når hela vägen fram till kunden. Vi behöver en mer robust självförsörjning av klimatsmarta och hälsosamma livsmedel. Produktionen av råvaror från hav och sjö behöver växa, även genom att en större andel förädlas och framställs i processer där alla sidoströmmar tas tillvara.

Vad hoppas du att arbetsgruppen ska ha uppnått när projektet är slut?

– Att vi har enats om en gemensam bild av hur de blå näringarna och sjömatsproduktionen ska se ut om tio år och att vi har agerat tillsammans utifrån det. Till exempel genom samordningsinitiativ som underlättar för nya företag att etablera sig.

Vad är Övervakningskommittén?


För varje EU-program finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen nås. Kommitténs ledamöter är representanter från myndigheter, näringen och organisationer. Från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar är följande personer med i Övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet: Lillemor Lindberg, Wenche Hansen, Ingela Skärström, Teija Aho. Dessutom är Anna Hedberg och Carl Dahlberg från Landsbygdsnätverkets kansli med.

Läs mer om Övervakningskommittén Länk till annan webbplats.

Mer information om Hållbara blå näringar


Hållbara blå näringar är ett projektfinansierat arbete som drivs av Landsbygdsnätverket. Finansieringen kommer ifrån Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Läs mer om Hållbara blå näringar

Publicerades