Landsbygdsnätverket
Rådgivare Inger Pehrson från innovationssupporten EIP-Agri och en text om 525 miljoner i innovationsstöd

Foto: Privat

Hallå där Inger Pehrson

Du jobbar som rådgivare på Landsbygdsnätverkets innovationssupport med allt som har med innovationsstödet EIP-Agri att göra. Vad är det vanligaste som kommer upp när sökande kontaktar dig?

– Första samtalet med nya sökande handlar ofta om själva innovationsidén. Är det ett ämne som passar in i EIP-Agri och är det en tänkbar innovation? Det är också viktigt att höra om de har gjort någon omvärldsanalys.

Du har animalieproduktion bland annat som ditt specialområde. Är det många som är intresserade av just de delarna?
– Det är vanligare med innovationsprojekt gällande växtodling, trädgård och energi.

När ska man kontakta dig för att få störst nytta av din kunskap?
– Det är mycket bra med en tidig kontakt, men sedan går det bra när som under ansökningsprocessen eller när projektet rullar och går. Jag har ju varit med sedan EIP-Agri introducerades i Sverige 2014 och har hyfsat bra kunskap om de flesta frågor gällande EIP-Agri.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna i din roll? Och vad är det bästa?
– En stor utmaning är att läsa ansökningar och ge förbättringsförslag samma dag som ansökan ska vara inskickad. Inte att rekommendera.

– Det absolut bästa är att ta del av glädjen hos sökande när deras ansökan har blivit godkänd. Det är också väldigt spännande och lärorikt att få ta del av innovationsidéer. Man blir stolt över att det finns så många kreativa innovatörer.

Vad har du för medskick till dem som är på gång eller funderar på att skriva en ansökan?
– Självklart vill jag att de kontaktar oss i innovationssupporten, så många gånger de behöver. Det är kostnadsfritt, vi har sekretess och det blir sannolikt lättare att få en godkänd ansökan!

Innovationssupporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av dem du vill kontakta. De kan alla svara på allmänna frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nedan ser du vilka specifika områden de har hand om.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Publicerades