Landsbygdsnätverket
Livsmedelsbutiken utifrån sett. Till höger syns några skåp med texten "Click & Collect på". Framför står två matkassar med samma text.

Foto: Lifvs.

Många aktörer i samverkan boostade Valskogs utveckling

Ett ovanligt samarbete mellan Leader, Coompanion, kommunen, privata aktörer och föreningar gav samhället Valskog i Västmanland den injektion som behövdes. Ortens nystartade utvecklingsförening sjösätter redan i höst sitt första projekt: en dygnetruntöppen obemannad livsmedelsbutik.

Det var under 2019 som tanken på att skapa en förening för att främja Valskogs utveckling först började gro. Samhället med knappt 700 invånare hade under flera år fått en allt sämre servicenivå och med en mil till närmaste större tätort var behovet stort av en drivande och utvecklande aktör på orten.

Leader Sörmland jobbade då redan med ett projekt med syfte att öka servicen i bygderna. Kungsörs kommun hade pekat ut Valskog som intressant med tanke på ortens strategiska läge och med tanke på att den faktiskt växer befolkningsmässigt. Leaders kontakt med Ingrid Dorsander Andersson, som bor i Valskog, satte bollen i rullning.

– Coompanion Mälardalen var upphandlad processledaktör och en person därifrån var med på de inledande möten som moderator, de hjälpte oss med de fösta analyserna och med att bilda den ekonomiska föreningen. Vi bildade olika arbetsgrupper utifrån de olika frågor som hade lyfts och det skapade omedelbart ett stort engagemang, berättar Ingrid Dorsander Andersson, ordförande i Valskogbygden i utveckling.

En person hämtar en kasse i ett click and collect-skåp.

Från samlingslokal till livsmedelsbutik

Efter att föreningen hade bildats sökte man och beviljades Leaderpengar för sitt utvecklingsarbete. Gruppens första idé var att arbeta för att skapa en samlingslokal på en tomt som idag ägs av kyrkan, men snart fokuserades istället på att få till en obemannad dygnetruntöppen livsmedelsbutik på orten.

– I föreningen arbetade vi parallellt med flera olika lösningar, men fastnade för ett färdigt koncept med en mindre fristående butik. Det konceptet kunde vi kombinera med en bra lösning för det lokalproducerade. Det är främst det som utvecklingsföreningen nu kommer jobba med, säger Ingrid Dorsander Andersson.

Lifvs är en fullsorterad matbutik, öppen 24 timmer per dygn, där kunderna klarar sig själva med hjälp av en app. Företaget har en butiksansvarig lokal person anställd som sköter det dagliga. Om allt går planenligt kommer den nya butiken öppna hösten 2020.

Bred samverkan ger framgång

Parallellt fortsätter Valskogbygden i utveckling sitt arbete. Planerna på en samlingslokal kommer allt närmare ett förverkligande. Kyrkan har meddelat att den aktuella tomten kommer övergå till föreningen som en gåva och kommunen går in som garant. Det är ett stort projekt som kommer medföra stora investeringar och ett omfattande ideellt arbete. Men föreningen har hittat sin arbetsmetodik och engagemanget finns i samhället. Och det är just engagemanget som nyckeln till framgången, menar Ingrid Dorsander Andersson.

– Om man inte får till nätverket och ser till att alla är delaktiga med sina kunskaper och resurser så blir det mindre bra. Det är A och O att låta folk få växa in i sina roller och få alla att känna att de behövs och känner delaktighet. Som ledare eller ordförande i en grupp eller förening är det också viktigt att be andra om hjälp, inte sitta och ordna med allt själv, för att se till att var och en får växa in i sin roll.

Åse Classon, projektledare på Leader Sörmland, ser i Valskog ett ovanligt lyckat samarbete mellan många olika inblandade parter.

– Det speciella med Valskogs utvecklingsprocess är sättet som alla inblandade har samverkat på, som i slutändan ledde till att alla delar stärkte varandra. Här fanns Leader, Coompanion, kommunen, privata aktörer och föreningar. Den samverkande strukturen och bredden av aktörer blev lyckad.

Text: Jakob Hydén.