Landsbygdsnätverket
Lisa Virén, Region Örebro.

Lisa Virén, Region Örebro.

Region Örebro bjuder in till aktörsträffar för ökad samverkan

Region Örebro län ordnar aktörsträffar på olika nivåer för att öka samverkan kring innovation. Samtidigt menar Lisa Virén, utvecklingsledare, att samverkan på riktigt krävs för att lyckas.

Region Örebro län består innovationssystemet till största del av Inkubator, Science Park, Örebro Universitet, Ung Företagsamhet och Almi. Örebro kommun har tillsammans med länets kommuner och Region Örebro län också skapat Business Region Örebro som i huvudsak fokuserar på investeringar och etablering. Regionens aktörer i innovationssystemet samarbetar även med angränsande län kring olika projekt och satsningar och man har dessutom ett innovationskontor tillsammans med andra universitet.

- Ambitionen är att man ska bli guidad rätt oavsett vem i innovationssystemet man kontaktar. Varje aktör har främst ett eget ansvar för information till sina målgrupper men regionen ansvarar för att varje aktör ska se hela bilden av systemet har en kartläggning som kommuniceras , säger Lisa Virén, utvecklingsledare på Region Örebro län.

Utmaning att fånga upp innovatörer

I regionen ligger fokus på innovationer främst inom livsmedel, hälsa och nutrition samt artificiell intelligens och autonoma system. Däremot finns en utmaning i att fånga upp alla innovatörer.

- Gruppen utrikesfödda är underrepresenterad och kommer inte in i systemet i så stor utsträckning. Här kan vi bli bättre. Exempelvis finns satsningar på social innovation med resurser från regionen och universitetet. Lokalt är det främst kommunen, men även aktörerna själva, som har ansvaret att inkludera de här initiativen, exempelvis genom näringslivskontoren, säger Lisa Virén.

Aktörsträffar ger samverkan

Regionen ansvarar för ett slags fågelperspektiv på hela innovationssystemet. För att få till en samverkan mellan olika aktörer bjuder regionen in till aktörsträffar på olika nivåer, för bland annat vd:ar, rådgivare och projektledare. Dessutom träffas kommunernas näringslivschefer löpande i ett eget nätverk.

Ser du några hinder eller fallgropar i systemet?

- Det krävs bättre samverkan på riktigt. Det finns en övergripande regional utvecklingsstrategi och en innovationsstrategi, men det krävs även fler konkreta gemensamma kraftfulla mål och insatser mellan aktörerna för att lyfta innovationskraften i regionen.

Hur kan landsbygdsregioner samverka bättre?

- Det beror på vilket sakområde det gäller. Nätverk är viktiga. Där kan personer som ansvariga för samma frågor träffas och utbyta erfarenheter.