Landsbygdsnätverket
Kosteralg

Fotograf: KosterAlg

Vetenskaplig koppling och hållbarhetstänk präglar Kosteralg

Företaget Kosteralg föddes genom ett forskningsprojekt om miljöeffekterna av tångodling. Idag – fyra år senare – löper den vetenskapliga kopplingen och hållbarhetstänket som en röd tråd genom företagets hela verksamhet.

Det var 2016 som projektet startades av forskare från KTH, Chalmers och Göteborgs universitet. Deras forskning visade att odlingen av makroalger, det vi i vardagstal kallar tång, hade goda effekter på vattenmiljön. Några av forskarna funderade på om tången möjligen kunde användas på något sätt.

– Inledningsvis tog vi kontakt med olika livsmedelsproducerande företag och restauranger för att ta reda på vilken efterfrågan som fanns och vilken typ av produkter kunderna ville ha. Dialogen och samarbetet med kunderna har ända sedan dess varit en central del i utvecklingen av företagets produkter, säger Simon Johansson, vd för Klosteralg.

Och visst fanns det en efterfrågan. Idag producerar företaget framför allt sockertång, som blancheras hos en partner, men även fingertång och havssallad. Produkterna säljs till grossist och sedan vidare till framför allt restauranger. Kosteralgs produkter finns även att köpa på en ekologisk livsmedelsbutik i Göteborg.

Företaget eftersträvar att fylla en efterfrågan på hälsosam mat med hög näringsdensitet som dessutom är hållbar, lokalproducerad och KRAV-märkt.

– Restauranger är idag våra viktigaste kunder och de efterfrågar kvalitativa smakförstärkare. Våra produkter ger umaminyanser till rätterna. En annan av våra styrkor är att makroalgerna produceras i Sverige där havsvattnet är renare än på många andra platser, vilket ger en bättre produkt, säger Simon Johansson.

Kontakt med forskare och kunder viktigt

Företaget är alltså grundat av forskare och i innovationsfasen har kontakterna med universiteten varit mycket viktiga. Det är där man har fått kunskap och praktisk expertis.

Parallellt har man fört en dialog med potentiella kunder, vilket har varit nog så viktigt, och deltagit i seminarier och andra arrangemang. Maritima Klustret och Marint Gränsforum Skagerrak är två nätverk som Kosteralg har samarbetat med, vilket gett både kunskap och erfarenhet.

I starten finansierades företaget genom aktiekapital som grundarna och deras familjer och vänner sköt till. Vissa projekt eller delar i utvecklingen har fått stöd genom Energimyndigheten. Sedan i somras ingår Kosteralg i ett fas 1-program via Vinnova där man hoppas kunna få stöd framför allt för att kunna skala upp och förfina produktionen.

Utmaning att nå ut med ny produkt

Den största utmaningen har sedan starten varit de omfattande och utdragna miljötillståndsprocesserna, berättar Simon Johansson.

– Det finns inga prejudicerande fall för domstolarna att luta sig mot i beslutet. Ingen har tidigare odlat makroalger och odlingen bygger på ny teknik. Trots att vi hade omfattande forskningsresultat som underlag för ansökan har processerna varit omständliga. Just nu befinner vi oss i ytterligare en tillståndsprocess för att få öka produktionen. Målet är att skala upp kapaciteten till minst tio gånger dagens för att ha möjlighet att möta efterfrågan och bredda marknaden, säger han.

En annan utmaning har varit att nå ut med en – i svenskt perspektiv – ny och okänd produkt. Restauranger och kockar som ligger i framkant är nyfikna och vill prova nya bra produkter. Däremot tar det längre tid att nå ut på en bred marknad. Men enligt Simon Johansson har man kunnat ana en förändring och en ökad efterfrågan på den här typen av produkter även i ett större marknadssegment.

– Efterfrågan på näringsrik och hållbar mat ökar, matkulturen förändras. Det innebär goda möjligheter för oss att hitta nya marknader och växa i framtiden, säger Simon Johansson.

Hans bästa tips till innovatörer är att ge sig ut och prata med potentiella kunder. Det är avgörande att lägga tid på att ta reda på vad kunderna vill ha och att tillsammans med dem testa sig fram till den bästa produkten.

– Jag tror att vår framgång hittills beror på två saker. Dels att vi har en så stor expertis i och runt företaget. Produktionen är grundad i forskning och vetenskap vilket har gett ett stort självförtroende och vi har lyckats bygga upp ett väldigt bra team inom försäljning och produktion. Dels beror det på att vi har byggt nära relationer till kunderna. De är inte bara kunder utan på många sätt även våra samarbetspartners.

Text: Jakob Hydén.

Mer information

Läs mer på företagets webb:

KosterAlg - enhancing value from seaweed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företaget har bytt namn till Norcis Seafarm efter att artikeln skrevs. Läs mer på företagets nya webb:

Nordic Seafarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.