Landsbygdsnätverket
Mikael Holmgren, Compare.

Mikael Holmgren, Compare.

Compare lotsar företag till digital kompetens

Det digitala klustret Compare samlar ett hundratal IT-företag i Värmland och har sedan starten vid millennieskiftet hjälpt hundratals aktörer i regionen med att stärka sin digitala kompetens och digitala konkurrenskraft.

Compare drivs som en stiftelse och det grundläggande syftet är att få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. Idag har man 14 anställda som arbetar, dels för att samordna medlemsföretagens behov och önskemål, dels för att nå ut till andra företag och organisationer i regionen.

En av de mer omtalade satsningarna heter Be Digital där Tillväxtverket och region Värmland har varit viktiga samarbetspartners.

– Det startade för några år sedan inom ramen för Tillväxtverkets satsning Smart industri. Man utvecklade då en matchningstjänst mellan industri och möjliga leverantörer av digitala tjänster. Vi har därefter förädlat metoden och låtit tio ledningsgrupper och 40 företag provköra den med stöd av rådgivare. Regionen ligger långt bak i digitalisering och det finns därför ett stort intresse av att lyfta företagarnas kunskap, menar Mikael Holmgren, processledare Industri och kompetens på Compare.

Grunden i Be Digital är en digitaliseringsguide där företagen kan göra en självskattning av sin digitala kompetens. Utifrån testet får man ut en mognadskurva på vad man behöver förstärka och blir matchad mot leverantörer inom nätverket som kan tillhandahålla det som man behöver.

Företagen har också tillgång till en verktygslåda med tips och tricks och en omfattande exempelbank där de kan ta del av hur andra företag har gått till väga.

Support till företag i landsbygder

Ett annat projekt som är värt att nämna är Digital affärsutveckling för landsbygdsföretag i Värmland. Det är speciellt designat för att nå aktörer på landsbygden. Projektet är finansierat av Tillväxtverket i samarbete med Visit Värmland, DigitalWell Arena och Almi Värmland.

– Vi såg att det fanns ett stort behov av att höja kunskapen kring digitala frågor bland företagen på landsbygden. I det här projektet får de 6 timmars support av en digital affärsrådgivare som lotsar dem genom mognadstestet, berättar Mikael Holmgren.

Målsättningen var att nå 25-50 landsbygdsföretag. Det blev ganska snabbt ett stort intresse och hittills har Compare lotsat ett 40-tal företag. Projektet löper till mars 2021.

Framgångsrik matchning

Compare saknar inte utmaningar i sitt arbete. Det finns en stor spridning i mognadsnivå avseende digital kompetens bland företagen i regionen och en stor utmaning är därför att hitta rätt erbjudande till varje företag.

– Hur ska man kunna utforma tjänsteutveckling med digital teknik när företaget inte har de grundläggande förutsättningarna? De kanske har en strategisk och visionär plan men egentligen behöver de börja med något mer hands-on. Men det finns så klart också företag som ligger långt fram, säger Mikael Holmgren.

Att Compare ändå har haft stor framgång så här långt beror dels på att man har lyckats nå ut till företagen och ofta lyckats matcha deras behov ”utifrån var de befinner sig”. Samverkan med exempelvis Tillväxtverket och regionerna Värmland, Gävleborg och Dalarna har fungerat väl.

Ytterligare en framgångsfaktor är den lokala förankringen, menar Mikael Holmgren.

– Nyttan med att matcha aktörer i landsbygdsregioner är att företag ofta känner sig mer prioriterade än om man hade anlitat företag i storstadsregioner. Local footprint är viktigt!

Text: Jakob Hydén

Mer information

Läs mer på projektets webbsida:

Be Digital Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.