Landsbygdsnätverket
Anna Nordström, Almi.

Anna Nordström, Almi.

Digitalisering 2020 hjälper företag utanför storstäder

Anna Nordström, Almi, berättar om satsningen Digitalisering 2020.

- Digitalisering 2020 är ett projekt i samverkan med Tillväxtverket för att stödja företag utanför storstadsområdena i sin digitaliseringsprocess. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Från början hade vi fokus på mikroföretag med max nio anställda. Samtidigt märkte vi i våras att många mikroföretag hade fullt fokus på att överleva. De hade varken tid eller möjlighet att tänka strategiskt på digitalisering. Därför valde vi att bredda projektet till små och medelstora företag med max 49 anställda. Men digitalisering är en överlevnadsfråga, även för mikroföretag som arbetar mer traditionellt.

Hur gör ni för att nå aktörer i landsbygder?

- Vi har använt oss av ett externt telemarketingföretag. De listade att det fanns 300 000 potentiella aktörer och av dessa har de sorterat ut små och medelstora företag. Hittills har de kontaktat 8 000 aktörer. Av dessa har 1 500 nappat på att gå vidare i en digitaliseringsprocess med oss.

Hur ser processen ut?

- Vi börjar med en behovsanalys där företagen bland annat tittar på vilka utmaningar de står inför och vilka tankar de har om att utveckla sin affärsmodell utifrån digitalisering. Därefter får de göra en självskattning av företagets digitala mognad inom fem olika områden. Detta sammantaget visar oss vad vi ska fokusera rådgivningen på.

- Nästa steg är att företaget får tillgång till ett antal timmars coachning av Almi-rådgivare. I dialogen blir det ofta kreativa lösningar. Dessutom samlar vi företag gruppvis så att de tillsammans kan diskutera lösningar eller lyssna på föreläsningar av tematiska experter. Självskattningarna som företagen gör kommer att vidarebefordras till Tillväxtverket som kan använda data för att planera kommande insatser..

Vad har det resulterat i?

- Projektet håller på till 30 juni 2021 och vi hade som mål att genomföra 900 behovsanalyser men redan nu är vi uppe i 1 500 stycken. Dessutom är det en bonus att många fler företag har fått kännedom om projektet, även om de just där och då inte hade möjlighet att delta.

Hur samspelar ni med andra aktörer i innovationssystemet?

- Almi har ett brett nätverk av aktörer som vi samarbetar med. Utifrån behovsanalysen slussar vi vidare till de samarbetspartners som är bäst lämpade att lösa företagens behov. Exempelvis har Almi Värmland och Compare etablerat samverkan där man hänvisar företag till varandra beroende på vilken modell som rådgivarna bedömer passar företaget bäst.

Vilka är de största utmaningarna?

- Pandemin har inte varit ett hinder, snarare har den förstärkt vikten av att ha en digital strategi. Däremot var det klurigt att matcha vårt upplägg med väldigt små verksamheter som kanske inte ens har en webbsida. Vi har därför hittat mer rätt när vi nu kan vända oss till lite större företag. Här upplever vi att vi kan göra skillnad.

Vilka är framgångsfaktorerna?

- Att vi har tagit in ett externt telemarketingföretag för att hitta företagen. Då kan rådgivarna fokusera på det som de är bra på, det vill säga analyser och coachning av företagen. Vi ser även en fördel at det är ett nationellt projekt. Även om rådgivningen sker regionalt har vi nationellt kunnat ta fram exempelvis en webbinarieserie och marknadsföringsmaterial. Dessutom upplever vi att många landsbygdsföretag blir glada av att bli kontaktade.

Publicerades