Landsbygdsnätverket
En kvinna kör två barn på en lådcykel.

Foto: Lisa Wikstrand, Scandinav.

Analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv

Här kan du läsa om hur analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv är organiserad.

Vad ska analysgruppen göra?

Analysgruppen ska

  • Ge kraft till offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektiven i sina verksamheter.
  • Bidra till stärkt flernivåsamverkan genom erfarenhetsutbyte och lärande.

En viktig utgångspunkt för gruppens arbete är Metodstöd för livskraftiga landsbygder Länk till annan webbplats. som hjälper offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. En del av gruppens arbete handlar om att tillsammans testa och utveckla metodstödet.

Analysgruppens deltagare

Carin Persson

Kanslirepresentant
Carin Persson
Tillväxtverket
08-681 65 22

Anna Olofsson Frestadius

Ledamot
Anna Olofsson Frestadius
Torsta AB
072-235 30 08

Beatrice Bucht

Ledamot
Beatrice Bucht
Unga på landsbygden

Elisabeth Agerbjer

Ledamot
Elisabeth Agerbjer
Varbergs kommun
070-678 99 33

Erik Melin

Ledamot
Erik Melin
SLU

Jan Owe-Larsson

Ordförande
Jan Owe-Larsson
Lokal Utveckling Sverige
070-859 24 40

Ida-Maria Olofsson

Ledamot
Ida-Maria Olofsson
Norrtälje kommun
072-500 77 31

Klas Fritzon

Ledamot
Klas Fritzon
Hela Sverige ska leva
070-226 67 91

Roger Ylienpää

Ledamot
Roger Ylinenpää
Region Norrbotten
070-601 34 42

Stina Fernerud

Ledamot
Stina Fernerud
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 40 00