Landsbygdsnätverket

Skollunch på lektionstid

- ett sätt att utnyttja skolmåltidernas fulla potential?

Sverige är ett av tre länder i världen som tillhandahåller skattefinansierad skollunch varje dag till alla barn och unga. Detta är en fantastisk resurs, men idag utnyttjas den inte till sin fulla potential. Vilka förändringar behövs för att skolmåltiden ska bli den pedagogiska resurs som den skulle kunna vara?

I detta webbinarium från den 11 oktober 2018 om framtiden för skollunchen föreläser Ann-Christin Pinola, rektor och pionjär inom arbetet med schemalagda skolmåltider. Efteråt förs ett samtal med Bella Adielsson, lärare på Ellen Keyskolan i Göteborg, som har erfarenhet av att arbeta med skolluncher på lektionstid.

Hur fungerar skolmåltider på lektionstid? På vilket sätt kan de integreras i den pedagogiska verksamheten på skolan? Detta och andra aspekter av skolmåltiden tar vi upp på detta webbinarium.

Medverkar i webbinariet gör även Elin Sandström, Sveriges Konsumenter, och Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

Längd: 1 h (varav Ann-Christin Pinolas presentation är ca 23 min)

Mer information


Kontakta MATtanken om du vill ta del av presentationer och dokument från webbinariet: mattanken@jordbruksverket.se