Landsbygdsnätverket
Närbild på en  vattenkran som står öppen med rinnande vatten.

Den offentliga måltidsverksamheten behöver kunna hantera olika störningar, som till exempel vattenavbrott. Bild av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay.

Beredskap och offentliga måltider

Elavbrott? Vattenavbrott? Uteblivna transporter? Hur väl förberedd är måltidsverksamheten i din kommun på att hantera störningar vid kris eller höjd beredskap?

Jordbruksverket genom MATtanken stärker offentliga måltidsverksamheters beredskapsförmåga genom att på olika sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Beredskapsnätverket bjuder in till träffar

Mer än 380 personer har hittills gått med i Beredskapsnätverket. På träffen i februari fick vi veta mer om inköp och investeringar som stärker beredskapsförmågan i Vara och Linköpings kommuner. Här kan du läsa en summering från träffen.

Nästa nätverksträff, den 16 maj, är på temat upphandling av lokal mat, med koppling till beredskap. På träffen får vi bland annat höra:

Inbjudan till träffen sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket. Här kan du läsa mer om nätverket.

Erfarenheter att inspireras och dra lärdom av

MATtanken publicerar erfarenheter med tema Beredskap i Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider.

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Projektsamverkan

MATtankens arbete är en del av Livsmedelsverkets satsning för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Projektet drivs med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syftet med projektet är att i samverkan bidra till att stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.