Landsbygdsnätverket

Lokal mat och offentlig upphandling

- Hur blir Livsmedelsstrategin verklighet på tallriken i det offentliga köket?

  • Miljö- och djurskyddskrav som motsvarar samhällets ambitioner.
  • Bättre konkurrensmöjligheter för svenska bönder.
  • Möjliggöra ökad svensk livsmedelsproduktion.

Det är några av Livsmedelsstrategins mål för den offentliga upphandlingen. I detta webbinarium från den 30 augusti 2018 ger Eva Edin och Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten oss en inblick i utmaningar och möjligheter för att uppnå detta i praktiken, utan att tumma på upphandlingslagstiftningens grundläggande principer om öppenhet, likabehandling och icke diskriminering.

Efteråt förs ett samtal med Pernilla Fischerström från Länsstyrelsen i Västra Götaland som arbetar med att stödja köpare och säljare kring livsmedelsupphandling i kommuner och regionen.

Längd: 1 h 12 min (varav Upphandlingsmyndighetens presentation är ca 30 min)