Landsbygdsnätverket

Hållbar sjömat på den offentliga tallriken

I detta webbinarium fördjupar vi oss i den komplexa frågan kring hållbar fisk och annan sjömat. Professor Kristina Snuttan Sundell berättar om produktion av mat genom vattenbruk. Är fiskodling framtidens hållbara alternativ? Vilka djur och växter från havet skulle vi kunna äta mer av?

Kommuner och regioner vill att den fisk man köper in ska vara så hållbar som möjligt. Men det är inte lätt att navigera rätt när man ska upphandla fisk och sjömat. Kvotsystem och ursprungsmärkningar är svåra att förstå. Och debatten är stundtals hätsk kring vad som är rätt eller fel.

I EAT Lancets rapport "The role of seafood for sustainable and healthy diets - The EAT-Lancet comission report through a blue lens" pekar man ut akvakultur som en framtidslösning. Bakgrunden till det ökade behovet av odlad fisk är att sjömat är näringsriktig och bra mat men många vilda fiskbestånd är hårt utnyttjade. Enligt FN:s organ för jordbruk och mat, FAO, är 52 procent av världens fiskbestånd på gränsen till utrotning.

I detta webbinarium från den 26 november 2019 föreläser Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Hon är också verksamhetsledare för forskningscentrumet Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC) vid Göteborgs universitet.

Webbinariet genomfördes i samarbete med Kost & Näring och Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk.

Längd: 1 h 15 min (varav presentationen är 45 min)

Mer information


Kontakta MATtanken om du vill ta del av presentationer och dokument från webbinariet: mattanken@jordbruksverket.se