Landsbygdsnätverket

De offentliga kökens ansvar för minskad antibiotikaanvändning

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som kan få förödande konsekvenser. I detta webbinarium får du lära dig mer om vad antibiotikaresistens är och vad de offentliga köken kan göra för att bidra till en minskad antibiotikaanvändning.

Föreläser i webbinariet från den15 november 2018 gör Mia Egervärn, mikrobiolog på Livsmedelsverket och Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. De berättar bland annat om antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen och livsmedel som spridningsväg för antibiotikaresistens, samt vilka hållbarhetskriterier som kan användas vid upphandling.

Om föreläsarna

Mia Egervärn är mikrobiolog vid Risk- och nyttovärderingsavdelningen på Livsmedelsverket i Uppsala. Hon arbetar med frågor som rör olika livsmedelsburna mikroorganismer, bland annat antibiotikaresistenta bakterier.

Helena Robling är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten i Solna. Hon arbetar med stöd till offentlig sektor inom hållbarhet och livsmedelsupphandling, framförallt hållbarhetskriterier för upphandling livsmedel och måltidstjänster. Även med branschdialoger för att stärka kompetensen brett inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Längd: 1 h 7 min (varav presentationerna är ca 46 min)

Mer information


Kontakta MATtanken om du vill ta del av presentationer och dokument från webbinariet: mattanken@jordbruksverket.se