Landsbygdsnätverket

Webbinarier

Här hittar du information om webbinarier som vi har på gång och de vi genomfört tidigare. De flesta av våra webbinarier spelas in så att du kan titta på dem i efterhand.

Våra senast genomförda webbinarier

Gult rapsfält.

Hållbarhetsmärkning av livsmedel

Många organisationer har målsättningar kring hållbarhet, ofta kopplade till Agenda 2030. För offentliga måltidsverksamheter påverkar målsättningarna bland annat vilka livsmedel som upphandlas och köps in – men ibland krockar perspektiven och det blir svårt att veta vilka val som är bäst. Vid detta webbinarium presenterades sex olika märkningar. Medverkade gjorde också Per Bodin, miljö- och klimatexpert på Jordbruksverket, som gav en introduktion till begreppet koldioxidekvivalenter och andra klimataspekter.

Se webbinariet

Närbild på betande ko.

Ekologiska livsmedel i offentliga kök (sammanfattande artikel, ej inspelning)

I detta webbinarium fördjupade vi oss kring ekologiska livsmedel i offentliga kök. Här kan du läsa ett sammandrag från webbinariet.

Sillen gör "come back" i offentliga kök

Trots att sillen har stora näringsmässiga fördelar och att kilopriset är lågt så har sillen inte riktigt hittat in i de offentliga köken. Går detta att ändra på? Hur stor är potentialen för offentliga kök? Hur får man barn och ungdomar att våga smaka?

Se webbinariet

Säkert vildsvinskött i offentliga kök

Inom ramen för MATtankens arbete med vildsvinskött anordnades webbinariet: Säkert vildsvinskött i offentliga kök, den 17 november 2020.

Se webbinariet

Bättre mat för bättre vård – nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

MATtanken bjöd in till ett webbinarium kring sjukhusmåltider den 3 november 2020 i samarbete med Livsmedelsverket.

Se webbinariet

Kött i offentliga kök - hur ska man tänka?

I detta webbinarium fördjupar vi oss i den komplexa frågan om kött. Vilket slags kött ska man servera i de offentliga köken? Och hur mycket? Medverkar i webbinariet gör experter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Upphandlingsmyndigheten.

Se webbinariet

Ursprung och den offentliga maten - dagens problem och köparsidans lösningar

I detta webbinarium presenteras den trepunktspolicy som MATtanken tagit fram tillsammans med Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, för att definiera de utmaningar och önskemål som finns inom den offentliga sektorn kring ursprungsmärkning av livsmedel. Medverkar i webbinariet gör Anna Svartsjö, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, och Conny Bjurman, livsmedelscontroller Skövde kommun.

Se webbinariet

Samordnad varudistribution - lösningen för att få fler lokala livsmedelsleverantörer?

Innebär samordnad varudistribution att det blir enklare för en kommun att få lokal mat på tallriken? I detta webbinarium får vi ta del av erfarenheter från Pernilla Fischerström, processledare inom offentlig upphandling vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Jakob Cronhamre, logistiksamordnare/upphandlare i Örebro kommun och Christina Persson, projektledare vid Nationellt centrum för samordnad kommunal varudistribution.

Se webbinariet

Hållbar sjömat på den offentliga tallriken - är alger, musslor och landodlad fisk framtiden?

Kommuner och regioner vill att den fisk man köper in ska vara så hållbar som möjligt. Men det är inte lätt att navigera rätt när man ska upphandla fisk och sjömat. I detta webbinarium berättar professor Kristina Snuttan Sundell om produktion av mat genom vattenbruk. Kommer vi kunna fortsätta att äta fisk som i dag? Är landbaserad fiskodling framtidens hållbara alternativ? Vilka djur och växter från havet skulle vi kunna äta mycket mer av?

Se webbinariet

Matgäster med särskilda behov

I detta webbinarium fördjupar vi oss i frågan om hur vi hanterar måltidssituationen
för matgäster med särskilda behov. Vilka riktlinjer och rekommendationer finns
det egentligen vad det gäller kosten och neuropsykiatriska diagnoser? Vad bör man ta
hänsyn till i skolrestaurangen? Medverkar gör Johanna Björk, ADHD-konsult, och Therese Lind, måltidschef i Bollebygds kommun.

Se webbinariet

Äta med gott samvete - offentlig mat som är bra för både hälsan och planeten

I detta webbinarium får vi kunskap och inspiration till hur maten i de offentliga köken kan bli mer hållbar. Vad bör vi servera för hälsans och planetens bästa? Hur kan teori omvandlas till praktik ute i verksamheten? Medverkar gör Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket, samt Jenny Isenborg-Sultan, koststrateg, och Åsa Cannerheim, måltidsutvecklare från Södertälje kommun.

Se webbinariet

Matsvinnsmyter och matglädje! - hur kan matrester bli en resurs?

I detta webbinarium slår vi hål på matsvinnsmyter och inspirerar till kreativa lösningar. Vilken mat får man ta till vara enligt lagstiftningen? Hur kan man minska matsvinnet utan att det går ut över matglädjen? Hur kan matsvinnet bli en möjlighet istället för ett problem? Medverkar gör Anna Wedholm och Karin Fritz från Livsmedelsverket samt Lena Köpmans och Robbin Höglund, kockar i Sala kommun.

Se webbinariet

Minska matsvinnet - börja här! - kunskap och konkreta verktyg för offentliga kök

I detta webbinarium får ni fakta, kunskap och verktyg för att dra igång eller få en nytändning i ert pågående matsvinnsarbete inom offentliga måltider. Varför ska vi minska svinnet och vilka är de bakomliggande orsakerna? Hur kan man göra och hur ska man mäta? Ingela Dahlin och Karin Fritz från Livsmedelsverket ger konkreta tips och presenterar Livsmedelsverkets metod för mätning av matsvinn.

Se webbinariet

Bra mat för alla! - livsviktig kunskap om specialkoster

I detta webbinarium får du grundläggande kunskaper i ämnet födoämnesöverkänslighet. Vad är exempelvis skillnaden mellan laktosintolerans och mjölkproteinallergi? Och mellan glutenintolerans och sädesslagsallergi? Föreläser gör Andrea Mikkelsen, dietist och medicine doktor. Andrea är specialist inom barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet hos barn.

Se webbinariet

De offentliga kökens roll i samhällets krisberedskap

I detta webbinarium får du konkreta råd och tips om hur man förbereder sig för det som ingen hoppas ska hända men som vi trots det måste vara förberedda på. Ta del av hur två av landets kommuner förbereder sig för kris och hur de tänker sig att lösa livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare. Föreläser gör Helena Nordlund från Södertälje kommun, och Gun Svensson från Eksjö kommun.

Se webbinariet

De offentliga kökens ansvar för minskad antibiotikaanvändning

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som kan få förödande konsekvenser. I detta webbinarium får du lära dig mer om vad antibiotikaresistens är och vad de offentliga köken kan göra för att bidra till en minskad antibiotikaanvändning. Föreläser gör Mia Egervärn, mikrobiolog på Livsmedelsverket och Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Se webbinariet

Skollunch på lektionstid - ett sätt att utnyttja skolmåltidernas fulla potential?

Hur fungerar skolmåltider på lektionstid och på vilket sätt kan de integreras i den pedagogiska verksamheten? I detta webbinarium om framtiden för skollunchen föreläser Ann-Christin Pinola, rektor och pionjär inom arbetet med schemalagda skolmåltider. Efteråt förs ett samtal med Bella Adielsson, lärare på Ellen Keyskolan i Göteborg, som har erfarenhet av att arbeta med skolluncher på lektionstid.

Se webbinariet

Lokal mat och offentlig upphandling - hur blir livsmedelsstrategin verklighet på tallriken i det offentliga köket?

Hur blir livsmedelsstrategin verklighet på tallriken i det offentliga köket? I detta webbinarium ger Eva Edin och Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten oss en inblick i utmaningar och möjligheter för att uppnå detta i praktiken, utan att tumma på upphandlingslagstiftning-ens grundläggande principer om öppenhet, likabehandling och icke diskriminering. Efteråt förs ett samtal med Pernilla Fischerström från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Se webbinariet

Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! - med Livsmedelsverkets nya råd som grund

I detta webbinarium presenterar Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum, Livsmedelsverkets nya råd för måltider inom äldreomsorgen. Efteråt förs ett samtal om, och i så fall på vilket sätt, dessa nya råd kan visa vägen framåt.

Se webbinariet