Bild från Ultuna med många studenter utomhus.

[2023] Rural Pact-konferens

Vilka erfarenheter har gjorts hittills inom Rural Pact-arbetet och vad kan EU:s medlemsländer lära av varandra?

Den långsiktiga visionen för EU:s landsbygder lanserades i juni 2021. Sedan dess har mobilisering av Rural Pact, landsbygdspakten, påbörjats för att göra Europas landsbygder starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och välmående till 2040.

Här kan du läsa mer om konferensens program och talare

Program för webbsändningarna den 4 maj 2023

Alla programpunkter sker på engelska.

Här följer du sändningarna (Youtube) Länk till annan webbplats.


Pass 1 - kl. 9.00 - 11.30

09.00

Öppningstal

09.10

Var är vi med EU:s landsbygdsvision?

09.25

Vad är landsbygdspakten, Rural Pact?

09.40

Hur formas landsbygdspakten i olika medlemsländer?

10.40

Paneldiskussion: Hur kan vi engagera de olika deltagarna att ansluta till pakten och agera för landsbygdsområden?


Pass 2 - kl. 16.00 - 17.00

16.00

Sammanfattning av workshops

16.40

Lärdomar från konferensen och överlämning till det spanska ordförandeskapet

När? Onsdag 3 maj - torsdag 4 maj 2023
Var? Uppsala, fysisk konferens. Vissa delar av torsdagens program webbsänds.
Målgrupp: Inbjudna gäster på den fysiska konferensen. Webbsändningarna är öppna för alla intresserade.

Senast uppdaterad