Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Landsbygdsveckan.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att landsbygdsveckan.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker. [WCAG 3.2.4.]
  • Webbplatsen bygger på äldre teknik från 2015, därför lever den inte tekniskt fullt upp till standarden för riktlinjerna i webbdirektivet. [Flera olika riktlinjer.]

Alla dessa delar arbetar vi med löpnade.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.


Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats.).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar Länk till annan webbplats. publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och automatiska tester av landsbygdsveckan.se