Nyheter

  • Bild på Landsbygdsveckans logga. Ett träd där pilar uppåt utgör stammen.

    Välkommen in på Landsbygdsveckan.se


    Nu lanserar vi Landsbygdsveckan.se och från och med i dag kan du gå in och anmäla dig. Landsbygdsveckan kommer äga rum den 2-7 maj 2023. Genom att samlas till en gemensam plattform vill Landsbygdsveckan öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.