Nyheter

  • Ilustration på ett hus med en text bredvid i versaler

    Välkommen på digitalt öppet hus!


    Landsbygdsveckans arbetsgrupp vill gärna stötta dig och din organisation i planeringen inför Landsbygdsveckan 2025. Om din organisation vill medverka men ni är osäkra på hur så kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och bolla idéer under fyra digitala "öppet hus".