Bli en del av landsbygdsveckan

Vill du vara en del av Landsbygdsveckan?

Bestäm då vilken sorts evenemang du vill arrangera. Det kan vara workshop, seminarium, studiebesök eller något helt nytt och annorlunda. Vi uppmuntrar alla att samarbeta med andra grupper eller organisationer, att genomföra evenemang tillsammans med andra och att ge utrymme för nya röster i samtalen om våra landsbygder.

Alla evenemang ska arrangeras tillsammans av civilsamhället (t.ex. förening/organisation) eller privat sektor (t.ex. företag/näringsliv) och minst en offentlig aktör (t.ex. kommun, länsstyrelse eller region).

Som arrangör kan ni lyfta frågor som ni tycker är viktiga att diskutera. Ni kan använda digitala verktyg eller bjuda in till en fysisk träff på plats. Vi välkomnar deltagare i hela landet. Vi ser fram emot att se dig och din organisation som en del av programmet för Landsbygdsveckan 2023!