Landsbygdsnätverket

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Per Hasselberg

Ordförande
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Lisa Karlsson

Ledamot
Bercem Johannesson
SLU
076-119 37 36

Maria Dirke, Agro Sörmland

Ledamot
Maria Dirke
Agro Sörmland
070-999 91 60

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Anna Hedberg
Landsbygdsnätverket
036-15 89 49

Per Hasselberg

Ledamot
Kristine Wiklund
Gröna arbetsgivare
08-762 72 38

Per Hasselberg

Ledamot
Tommy Olsson
Myndigheten för yrkeshögskolan
010-209 02 15